Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
W jaki sposb unikn?? wzmocnienia szumu na zdj?ciu, pos?uguj?c si? trzema r?nymi technikami edycji kana?w.
18|12|2006Odsłon: 29329Średnia ocena: 3.8
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Photoshop daje mo?liwo?? zmiany danego koloru na dowolny inny, wskazany przez u?ytkownika. Mo?na w tym celu pos?u?y? si? na przyk?ad komend? Obrazek - Dopasuj - Zast?p kolor (lub "Wymie? kolor" zale?nie od wersji programu).
5|10|2006Odsłon: 93568Średnia ocena: 3.2
Wycinanie obiektw
Najlepsza metoda wycinania obiektw, absolutna podstawa!
18|06|2006Odsłon: 98268Średnia ocena: 3.9
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Przekonaj si? o niesko?czonych mo?liwo?ciach programu Photoshop, jakie daj? nam definiowane przez u?ytkownika dodatki - pluginy, p?dzle, kszta?ty oraz inne.
3|06|2006Odsłon: 49078Średnia ocena: 4.4
Znikaj?cy kszta?t ko?cwki p?dzla
Ta funkcja dla wielu u?ytkownikw Photoshopa zdaje si? dzia?a? jak b??d. Pracujesz w Photoshopie, u?ywasz narz?dzia Paintbrush, ono nie wy?wietla rozmiaru (i kszta?tu) wybranej w danej chwili ko?cwki p?dzla.
18|05|2006Odsłon: 8880Średnia ocena: 3.7
Kilka sposobw na przyspieszenie pracy z Photoshopem
Czy odnios?e? wra?enie ?e Twj Photoshop po?era zbyt du?o zasobw pami?ci ? Dowiedz si? w jaki sposb to sprawdzi?, zoptymalizowa? ustawienia i uzyska? komfortowe warunki pracy.
18|05|2006Odsłon: 12642Średnia ocena: 2.6
Podstawy pracy na warstwach
Warstwy podobne s? do folii ?? nieprzezroczyste tam, gdzie znajduj? si? piksele i przezroczyste w miejscu, gdzie piksele nie wyst?puj?. Ka?dej warstwie mo?na przypisa? inne krycie lub tryb mieszania kolorw...
14|02|2006Odsłon: 16748Średnia ocena: 4.1
Podstawy korekcji obrazw: Retusz
Zdarza si?, ?e przekszta?caj?c rodzinne zbiory fotografii na posta? cyfrow? natrafiamy na zdj?cia zniszczone, pe?ne zagi?? i rys. Takie defekty do?? ?atwo mo?na usun?? za pomoc? narz?dzi Photoshopa.
6|02|2006Odsłon: 10641Średnia ocena: 4.2
Podstawy korekcji obrazw: Korekcja tonalna
Kolejnym krokiem w procesie edycji obrazu jest korekcja tonalna, ktra obejmuje nie tylko uwydatnienie kontrastu, ale rwnie? poprawki dotwycz?ce jego kolorystyki.
6|02|2006Odsłon: 29476Średnia ocena: 3.3
Podstawy korekcji obrazw: Kadrowanie i zmiana wymiarw
To, co nazywamy ??korekcj?? obrazw, jest w?a?ciwie ca?ym ?? nierzadko do?? z?o?onym ?? procesem, na ktry sk?ada si? wiele r?nych czynno?ci edycyjnych wykonywanych na pojedynczym pliku graficznym.
4|02|2006Odsłon: 14912Średnia ocena: 2.1
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98268
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49078
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34260

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy