Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 10-09-2006
Ilość wyświetleń: 24579
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Konwersja fotografii kolorowej


Jeśli użyjemy czarno-białego filmu do wykonania zdjęć, uzyskamy czarno-białe fotografie. Jeśli użyjemy kolorowego filmu lub aparatu cyfrowego w trybie kolor, możemy uzyskać kolorowe lub doskonałe czarno-białe fotografie! Konwertując zdjęcia w Photoshopie mamy dużo większy wpływ na to, jak będą wyglądały czarno-białe obrazy. Naprawdę, chyba nie warto już robić zdjęć na filmie czarno- białym.Istnieje co najmniej siedem podstawowych technik przekształcenia kolorowej fotografii w czarno-białą w Photoshopie i wiele ich odmian. Oto one:

Przekształcenie poprzez konwersję na obraz w skali szarości poleceniem Image/Mode/Grayscale (Obrazek/Tryb/Skala szarości). Jest to najprostsza metoda, ale najczęściej dająca mniej ciekawe rezultaty.

Odbarwienie za pomocą polecenia Image/Adjustments/Desaturate (Obrazek/Dostosuj/Usuń kolor) (Shift + Ctrl + U PC, Shift + Cmd + U Mac). Zamiennie można użyć polecenia Image/Adjustments/Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/Barwa/Nasycenie) (Ctrl + U PC, Cmd + U Mac) i przesunąć suwak Saturation (Nasycenie) maksymalnie w lewą stronę do wartości 0. Ta technika jest podobna do poprzedniej pod kątem możliwości wpływania na wygląd obrazu i uzyskiwanego rezultatu.

Użycie polecenia Image/Mode/Lab Color (Obrazek/Tryb/Lab) i kanału Lightness (Jasność) jako obrazu czarno-białego. Ta technika jest łatwa, przystępna i może dawać doskonałe rezultaty w zależności od kolorystyki i tonacji oryginału. Użyjemy jej w dalszej części projektu do przekonwertowania fotografii irysa.

Wybranie jednego z trzech kanałów (Red (Czerwony), Green (Zielony) lub Blue (Niebieski)) jako obrazu czarno-białego. Niekiedy już jeden z tych trzech kanałów pozwala uzyskać dobry efekt. Innym razem lepszy rezultat uzyskuje się przez użycie fragmentów wszystkich trzech kanałów i zmieszanie ich. Ta technika przypomina robienie zdjęć na czarno-białym filmie poprzez kolorowy filtr i może prowadzić do nieoczekiwanych, ale miłych dla oka rezultatów.

Użycie polecenia Image/Adjustments/Channel Mixer (Obrazek/Dopasuj/Mieszanie kanałów) do utworzenie własnej „mieszanki” dwóch lub więcej kanałów. Ta technika podejście daje największy wpływ na uzyskany efekt. Przyjrzymy się jej dokładnie w dalszej części projektu.

Wybranie dwóch lub więcej kanałów i połączenie ich poleceniem Image/Calculations (Obrazek/Obliczenia), po określeniu procentowych ilości każdego z trzech kanałów, jakie mają być wyjściem dla kanału szarości.

Użycie zgodnych z Photoshopem modułów dodatkowych (tzw. plug-in) niezależnych producentów Photoshopa CS, takich jak np. Convert to B&W Pro firmy The Image Factory (www.theimagingfactory.com), które zostały zaprojektowane specjalnie do celów konwersji obrazów kolorowych na czarno-białe. Kiedy tylko pragnę przekształcić kolorowe zdjęcie w czarno-białe, prawie zawsze korzystam z Convert to B&W Pro, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na największą kontrolę nad wyglądem obrazu.

Przekształcanie kolorowego obrazu w czarno-biały za pomocą trybu Lab Color (Lab) i kanału Lightness (Jasność)

W tej technice najpierw użyjemy trybu Lab Color (Lab) i kanału Lightness (Jasność) do utworzenia czarno-białego obrazu, a następnie funkcji Channel Mixer (Mieszanie kanałów), by sprawdzić, jak można uzyskać większy wpływ na końcowy rezultat podczas procesu konwersji. Obydwie techniki są warte poznania.

OtwĂłrz plik
Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwórz) (Ctrl + O PC, Cmd + O Mac). W oknie Open (Otwórz) zaznacz plik z fotografią której chcesz użyć. W naszym przykładzie będzie to fotografia z kwiatem.

Przekonwertuj obraz na tryb Lab Color (Lab)

Wybierz polecenie Image/Mode/Lab Color (Obrazek/Tryb/Lab), aby przekształcić tryb obrazu z RGB na Lab Color (Lab). Ten ostatni tryb jest oparty na modelu kolorów Lab, konstruowanym w oparciu o to, jakie kolory właściwie istnieją i jak są odbierane przez ludzkie oko. Trzy kanały opisują relacje kolorów: karmazynowy-zieleń (kanał a), żółty-niebieski (kanał b) oraz relacje jasności (lub czerń-biel) (kanał Lightness (Jasność)).

Otwórz paletę Channels (Kanały), jeśli nie jest wyświetlona na ekranie (polecenie Window/Channels (Okno/Kanały)). Paleta Channels (Kanały) powinna wyglądać teraz jak ta przedstawiona na poniższym rysunku. Zwróć uwagę na kanał Lightness (Jasność). Reprezentuje on jasność kolorów, zatem idealnie nadaje się do wykorzystania jako obraz czarno-biały.Przekonwertuj obraz na skalę szarości

Z menu Image (Obrazek) wybierz polecenie Mode/Grayscale (Tryby/Skala szarości). Jeśli na ekranie pojawi się okno z zapytaniem Discard Color Information? (Usunąć informację o kolorze?) kliknij przycisk OK. Obraz z kanału Lightness (Jasność) zostanie przekształcony w tryb szarości.

Jeśli fotografia powinna być zapisana w trybie RGB, przekonwertuj ją ponownie poleceniem Image/Mode/RGB Color (Obrazek/Tryb/RGB). Uzyskasz w ten sposób czarno-biały obraz w trybie RGB.

Przekształcanie kolorowego obrazu w czarno-biały za pomocą polecenia Channel Mixer (Mieszanie kanałów)

Wypróbujmy teraz inną technikę. Tym razem użyjemy polecenia Channel Mixer (Mieszanie kanałów) do utworzenia własnej „mieszanki” każdego z trzech kanałów i przekonwertowania kolorów na obraz czarno-biały. Chociaż ta technika umożliwia większą niż poprzednia kontrolę nad rezultatem konwersji, wypróbowywanie różnych kombinacji i permutacji jest bardziej czasochłonne. Dla osób, które często przekształcają kolorowe zdjęcia w czarno-białe, lepsze jednak będzie wykorzystanie trybu Lab Color (Lab) lub użycie modułu Convert to B&W.

OtwĂłrz plik
Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwórz) (Ctrl + O PC, Cmd + O Mac). W oknie Open (Otwórz) zaznacz plik z fotografią której chcesz użyć. W naszym przykładzie będzie to fotografia z kwiatem.

Przestudiuj obraz z każdego kanału
Otwórz paletę Channels (Kanały), jeśli nie jest wyświetlona na ekranie (polecenie Window/Channels (Okno/Kanały)). Paleta Channels (Kanały) powinna wyglądać teraz jak na poniższym rysunku. Zaznacz kanał Red (Czerwony) (Ctrl + 1 PC, Cmd + 1 Mac) i obejrzyj obraz tego kanału. Zaznacz kanał Green (Zielony) (Ctrl + 2 PC, Cmd + 2 Mac), a następnie kanał Blue (Niebieski) (Ctrl + 3 PC, Cmd + 3 Mac) i obejrzyj je kolejno. Zwróć uwagę, że na pasku tytułowym okna dokumentu wyświetlana jest informacja o kanale oraz o trybie obrazu (8- lub 16-bitowy).W każdym z trzech kanałów widoczna jest inna czarno-biała wersja kolorowego kwiatu. Patrząc na nie można zrozumieć, jak duży wpływ mamy na ostateczny wygląd obrazu — oczywiście jeśli nauczymy się poprawnie mieszać kanały.

Jeśli którakolwiek z trzech wersji wygląda bardzo dobrze, praca właściwie jest skończona. Kliknij po prostu dwa pozostałe kanały na palecie Channels (Kanały) i przeciągnij je na ikonę kosza u dołu palety. Pozostał obraz w odcieniach szarości. Ponieważ potrzebny jest nam obraz w kolorach RGB, przekonwertuj go z powrotem poleceniem Image/Mode/Grayscale (Obrazek/Tryb/Skala szarości), a następnie Image/Mode/RGB Color (Obrazek/Tryby/RGB). Mamy teraz czarno-białą fotografię w trybie RGB.

Użyj polecenia Channel Mixer (Mieszanie kanałów) do zmieszania kanałów
Podoba mi się obraz z kanału koloru niebieskiego. Ma dobry kontrast, wszystkie szczegóły w każdym fragmencie kwiatu są widoczne. Jednak podobają mi się również niektóre fragmenty z kanału koloru zielonego, ponieważ tło jest tam lepiej widoczne. Zatem nie ignorując mojej oceny (choć nie wątpię, że może być subiektywna) i dla ułatwienia sobie życia, połączymy kanały niebieski i zielony, a zignorujemy kanał czerwony.

Kliknij na palecie Channels (Kanały) kanał RGB, aby wszystkie kanały zostały zaznaczone.

Z menu Image (Obrazek) wybierz polecenie Adjustments/Channels (Dopasuj / Mieszanie kanałów), aby otworzyć okno Channel Mixer (Mieszanie kanałów).Zaznacz pole Preview (Podgląd) (jeśli nie jest zaznaczone), aby włączyć podgląd. Zaznacz też pole Monochrome (Monochromatycznie).

Ponieważ kanał czerwony nie będzie wykorzystany, w polu Red (Czerwony) wpisz wartość 0%. Ponieważ kanał niebieski zawiera najwięcej pożądanych szczegółów, przesuń suwak do wartości 70%. Aby uniknąć niepożądanych efektów, procentowe wartości wszystkich trzech kanałów powinny w sumie dawać 100%. Dlatego suwak Green (Zielony) przesuń do wartości 30%. Jeśli nie jesteś zadowolony z rezultatu, naciśnij klawisz Alt (Option Mac) a przycisk zamieni się w przycisk Reset (Wyzeruj). Kliknij ten przycisk i próbuj ponownie, aż otrzymasz pożądany wynik. Wówczas kliknij przycisk OK. Zdjęcie powinno wyglądać jak to na rysunku:Różnice pomiędzy wersją powstałą z wymieszania kanałów, a obrazem tylko z kanału niebieskiego są subtelne, ale osiągnęliśmy zamierzony cel. Polecenie Channel Mixer (Mieszanie kanałów) daje niesamowitą kontrolę nad wyglądem obrazu. Większą, niż kiedykolwiek przedtem — czy to w ciemni, czy podczas robienia zdjęć na czarno-białym filmie z wykorzystaniem różnych, kolorowych filtrów. Jedynym problemem w przypadku użycia tego narzędzia jest to, iż trudno jest porównywać różne „mieszanki”. Osobom, które na poważnie zajmują się fotografią czarno-białą, doradzam użycie modułu Convert B&W Pro.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektĂłw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 95098
Zmiana barwy komendą zastąp kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 86888
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 60679
Instalacja dodatkĂłw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 45809
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 31491

Aktualnie osób online: 4
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Projektowanie stron internetowych TWENTY4