Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 5-10-2006
Ilość wyświetleń: 93569
Ocena artykułu: 3.2/5
calacalacalapustapusta

Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)

Photoshop daje mo?liwo?? zmiany danego koloru na dowolny inny, wskazany przez u?ytkownika. Mo?na w tym celu pos?u?y? si? na przyk?ad komend? Obrazek - Dopasuj - Zast?p kolor (lub "Wymie? kolor" zale?nie od wersji programu).
Po u?yciu komendy Zast?p kolor otworzy si? jego okno dialogowe, ktre na pierwszy rzut oka mo?e wygl?da? na do?? skomplikowane. W istocie jego obs?uga nie jest na szcz??cie bardzo trudna, cho? uzyskanie wiarygodnego efektu bywa niekiedy do?? trudne. Mimo to sprbujmy.Pierwsze kroki w pracy z kolorami nale?y stawia? na twardym gruncie, w oparciu o proste przyk?ady.U gry okna Zast?p kolor znajduje si? suwak Tolerancji. Nale?y pos?ugiwa? si? mo?liwie niskimi warto?ciami, poniewa? zbyt du?a tolerancja mo?e spowodowa?, ?e zakres obrbki b?dzie zbyt szeroki i w rezultacie zbyt wiele pikseli o barwie podobnej do wskazanej ulegnie edycji, a obraz przestanie wygl?da? naturalnie.

Nad suwakiem Tolerancji znajduj? si? trzy kroplomierze. Pierwszy, podstawowy s?u?y do wskazania barwy ktr? zamierzy zmieni?. W naszym przypadku b?dzie to morski kolor samochodu. Nast?pnie klikamy w kroplomierz ze znakiem PLUS, co oznacza, ?e kolejne wskazane na obrazu barwy zostan? klasyfikowane jako przeznaczone do edycji. Zatem klikamy w r?ne miejsca samochodu, tak aby obj?? wszystkie odcienie b??kitu. Wraz z kolejnymi klikni?ciami w zdj?cie, w oknie podgl?du samochd stawa? si? b?dzie coraz bielszy. Im bardziej bia?y obiekt, tym bardziej bezpo?redniej obrbce ulegn? znajduj?ce si? w tym obszarze kolory. Na ilustracji niemal ca?y samochd jest ju? bia?y - taki efekt jest wynikiem kilkukrotnego wskazania r?nych odcieni karoserii auta.

Teraz mo?na si? ju? zaj?? doln? cz??ci? okna Wymie? kolor. Znajduj? si? tam trzy suwaki. Najistotniejszy jest dla nas oczywi?cie suwak Barwa, gdy? s?u?y on do zmiany koloru. Przesuwaj?c go w lewo lub w prawo, sprawiamy, ?e kolory ulegaj? zmianie zgodnie z intensywno?ci? bieli w oknie podgl?du. ?wiat?o odbijaj?ce si? w masce samochodu sprawia, ?e kolor b??kitny jest tam bardzo subtelny, dlatego te? w tym miejscu obrbka jest mniej radykalna - wymieniane s? kolory wy??cznie pikseli niebieskich, a nie bia?ych, ktre te? tam wyst?puj?.

Dodatkowych operacji na kolorach dokonuje si? przy pomocy suwakw Nasycenie i Jasno??. Nazwy mwi? same za siebie i bez trudu na drodze eksperymentu mo?na poj?? sens ich dzia?ania.Suwak Barwa przeci?gni?to w prawo celem zmiany koloru samochodu na zielony. Suwak Nasycenie przesuni?to w prawo, aby ziele? by?a bardziej intensywna.

O tym jak wiarygodnie dokonywa? zmiany koloru bardziej skomplikowanych obiektw, jak na przyk?ad oczy, mo?esz si? dowiedzie? z rekomendowanych przez profesjonalistw filmw instrukta?owych CYFROGRAFIA PORTRETY.To jest fragment z filmw instrukta?owych
CYFROGRAFIA - Portrety
Kup filmy instrukta?owe w CYFROGRAFIA.PLKomentarze [18]

tOnmJuVLmaDPhPSEHxV [31 Pałdziernik 2009, 09:08]
byYx7Q ncytmtckevko, [url=http://mhxbwildokyt.com/]mhxbwildokyt[/url], [link=http://lxdnvmubzyik.com/]lxdnvmubzyik[/link], http://fkaohmjvhazm.com/

irrmIeOPTKqE [31 Pałdziernik 2009, 08:43]
RMgRaD jegsimnoruhv, [url=http://qnzyaltqcvfe.com/]qnzyaltqcvfe[/url], [link=http://htuopdhclzae.com/]htuopdhclzae[/link], http://igskuprzgrbu.com/

Sylwia [18 Czerwiec 2009, 14:42]
jaka jest dok?adna nazwa tego programu?

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:05]
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 15:36]
????????????????????????????????????????种????????????????????????????????????????????中?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 16:00]
Has professinal Punch press, our technology of Punch press is very advanced, Grainger is your source for pressure gauge, pressure gauges are devices,???不???????????????????????????????????????????,embroidery machine , Filling machine , liquid filling machine , laminate flooring ,designer replica handbags.

Anonim [18 Grudzień 2008, 09:30]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 10:39]
???????????????SML??????????????SML?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????,?????????????, Find Filling Machine - Liquid Filling Machine, Bottle Filling Machine and more. ????????????????

Anonim [12 Grudzień 2008, 09:57]
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????

Pietia [7 Pałdziernik 2008, 11:02]
Koledzy a jak zmienic kolor metaliczny np. grafitowy metalik na niebieski metalik robie tym sposobem i nie da rady duzo zdzia?a? macie jak?? rade??

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93569
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy