Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 10-05-2006
Ilość wyświetleń: 7461
Ocena artykułu: 2.2/5
calacalapustapustapusta

Dobr kolorystyki na stron? internetow?

Nieod??cznym elementem skutecznego projektu strony internetowej jest odpowiedni dobr kolorystyki, poniewa? najwa?niejsze jest pierwsze wra?enie odwiedzaj?cego.

Widzenie barw i ich wp?yw na nasze zachowanie jest zale?ne przede wszystkim od naszego wieku i mentalno?ci. Stonowane barwy mog? zatrzyma? u?ytkownika na d?u?ej na naszej stronie internetowej. Zbyt krzykliwe i jaskrawe mog? spowodowa? raczej odwrotne do zamierzonych skutki.

Tego, w jaki sposb zachowa si? u?ytkownik odwiedzaj?c nasz? witryn?, nie jeste?my w stanie jednoznacznie okre?li?. Mamy jednak mo?liwo?? - zak?adaj?c, ?e znamy docelowe grupy wiekowe - dostosowania kolorystyki dla tych konkretnych u?ytkownikw.

I tak - ludzie m?odzi, toleruj? bardziej kontrastowe i krzykliwe kolory, nie mniej jednak nie mo?emy zapomina? o osobach starszych, ktorzy w wi?kszo?ci preferuj? kolorystyk? stonowan? i ?agodn?.

W sieci mo?na znale??? du?o przydatnych narz?dzi pozwalaj?cych korzysta? z tzw. "bezpiecznej palety kolorw" - pomagaj?cych dobiera? barwy w odpowiednich tonacjach. Poni?ej odno?nik do jednego z takich narz?dzi: http://www.defencemechanism.com/color/
Komentarze [3]

YHVuQyyxQzfn [31 Pałdziernik 2009, 08:59]
Ie2bho msqevtlafpay, [url=http://evlaftyudeoz.com/]evlaftyudeoz[/url], [link=http://megobkzugsod.com/]megobkzugsod[/link], http://rxwannfkndou.com/

dash [21 Wrzesień 2006, 21:39]
zpomnieliscie o artykule, bo to co jest to oczywiste prawdy sa;P

donkiszok [29 Maj 2006, 23:50]
?, i gdzie ten artyku?, bo nie zauwa?y?em?

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 97802
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93082
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62254
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48551
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 33790

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy