Publikacje   Najpopularniejsze publikacje


Cyfrografia - Efekty 2
Znakomita kontynuacja bestsellera znanego szeroko w?rd entuzjastw cyfrowej fotografii i edycji zdj?? w programie Photoshop.
2|11|2008Odsłon: 14796Średnia ocena: 0
Cyfrografia - Efekty
Rafa? Olszak, to wydawca pierwszych w Polsce profesjonalnych filmw instrukta?owych po?wi?conych cyfrowej edycji obrazw. Kilkana?cie pozycji w ofercie, wydawanych cyklicznie ?wiadczy o du?ym zapotrzebowaniu na tego rodzaju materia?y szkoleniowe i pomimo ceny, ktra w przypadku niektrych kursw nie jest niska, warto wyda? nieco wi?cej inwestuj?c tym samym w doskonalenie w?asnych umiej?tno?ci.
Na testy trafi? do nas jeden z egzemplarzy pakietu CYFROGRAFIA: Efekty.
2|11|2008Odsłon: 21714Średnia ocena: 0
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
Przekonaj si? jak? pot?g? skrywaj? najnowsze opcje programu Photoshop, wprowadzone w ostatnich wersjach oznaczonych kolejno symbolami CS2 oraz CS3.
2|11|2008Odsłon: 11042Średnia ocena: 0
Fotografia ?lubna: pozy, pomys?y, efekty
Pakiet filmw instrukta?owych w ca?o?ci po?wi?cony cyfrowej fotografii ?lubnej. 2 p?yty CD. ??cznie 5 godzin materia?u wideo z komentarzem lektora. Ca?o?? w pe?nej polskiej wersji j?zykowej.
2|11|2008Odsłon: 4851Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Genialne funkcje
W nauce liczy si? czas i forma przekazu. Stosunek czasu publikacji i wch?oni?cia informacji przez odbiorcw przy jednoczesnym zrozumieniu materia?u ma by? mo?liwe najkorzystniejszy. Ogl?daj?c filmy instrukta?owe mo?na na bie??co ?wiczy? i zdobywa? umiej?tno?ci. Oznacza to oszcz?dno?? czasu i daje gwarancj? poprawnego wykonania ?wiczenia, a co za tym idzie, rzeczywistego opanowania materia?u.
3|12|2007Odsłon: 8595Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Niemal p?torej godziny kursu w formie filmw instrukta?owych o korekcji cyfrowych fotografii w programie Adobe Photoshop. Unikatowa kolekcja filmw dostarcza tak?e praktycznych wskazwek odno?nie obs?ugi programu Photoshop i wykonywania interesuj?cych fotografii.
5|04|2007Odsłon: 20006Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dwie p?yty po brzegi wype?nione filmami instrukta?owymi o obrbce zdj?? w programie Adobe Photoshop. Prcz filmw na pierwszej p?ycie znajduj? si? rwnie? dwa gotowe do wykorzystania, pe?nowymiarowe szablony: etykiety na p?yt? CD oraz ok?adki do pude?ka typu DVD. W roli lektora - Rafa? Olszak
1|11|2006Odsłon: 23375Średnia ocena: 0
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dost?pne jest nowe wydanie filmw instrukta?owych, ktre by?y jednym z pierwszych tego typu produktw na rynku i maj? status bestsellera. Nast?pca kultowego pakietu zawiera zdj?cia z filmw, ktre mo?na wykorzysta? podczas nauki.
11|10|2006Odsłon: 14748Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - To proste
Pragniesz rozpocz?? swoj? przygod? z Photoshopem, ale nie chcesz uczy? si? wszystkich jego tajnikw? Wola?by? od razu uzyskiwa? efekty na zdj?ciach? Wyobra?? sobie jak wiele mg?by Ci pokaza? w ci?gu godziny instruktor Photoshopa... Teraz mo?esz to zobaczy? w filmach instrukta?owych CYFROGRAFIA - TO PROSTE.
4|10|2006Odsłon: 5506Średnia ocena: 0
Zaawansowane techniki zaznaczania
Najnowsze filmy instrukta?owe prezentuj? zaawansowane techniki zaznaczania w programie Photoshop. Zdob?d?? umiej?tno?ci b?yskawicznie dzi?ki filmom instrukta?owym, w ktrych fotograf cyfrowy odtajnia sekrety zaznaczania trudnych obiektw.
4|10|2006Odsłon: 3422Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Esencja
Niemal 3,5 godziny filmw instrukta?owych, ktre: przedstawiaj? krok po kroku prac? nad konkretnymi, nowymi efektami, nie prezentowanymi dotychczas w ?adnych filmach instrukta?owych; prezentuj? gotowe rozwi?zania i triki, sprawdzone metody post?powania itp.
4|10|2006Odsłon: 12049Średnia ocena: 0
Cyberfotografia dog??bnie
Filmy instrukta?owe z lektorem, krok po kroku prowadz? do ?ci?le okre?lonych rezultatw. Z ?atwo?ci? ogarniesz praktyczn? wiedz? i zdob?dziesz przydatne umiej?tno?ci. W rol? lektora wciela si? Rafa? Olszak, fotograf cyfrowy i grafik komputerowy, ktry z pasj? i zaanga?owaniem zdradza tajniki pracy w programie Photoshop.
4|10|2006Odsłon: 2870Średnia ocena: 0
Algorytmy na sukces
Pakiet filmw instrukta?owych na 2CD, jak zwykle w pe?nej polskiej wersji j?zykowej. Gotowe efekty, praktyczne rozwi?zania, pomys?y na cyfrow? obrbk? zdj?? w programie Photoshop. Do uzyskania identycznych efektw wystarczy na?ladowa? czynno?ci wykonywane i omawiane przez lektora.
4|10|2006Odsłon: 10961Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Filmy instrukta?owe prezentuj?ce tajniki cyfrowej obrbki zdj?? w programie graficznym Photoshop CS. Poznaj potencja? programu na przyk?adach zdj?? krajobrazowych, przyrodniczych i architektury.
13|06|2006Odsłon: 14814Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Portrety
Kilkadziesi?t filmw instrukta?owych, ponad 3 godziny materia?u video, konkretne przyk?ady i lekcje krok po kroku cyfrowej obrbki zdj?? w Photoshop.
3|06|2006Odsłon: 7322Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Wyczynowo
Wi?cej gotowych pomys?w, zupe?nie nowa dawka praktycznych informacji, kolejne metody udoskonalania i edycji fotografii, a tak?e obrbka grafiki w programie Photoshop.
31|05|2006Odsłon: 3020Średnia ocena: 0
PhotoSZA?
Jak szybko nauczy? si? pos?ugiwa? potrzebnym narz?dziem programu Photoshop: wystarczy wybra? film instrukta?owy i obejrze? lekcj? w kilka minut, zamiast wertowa? setki stron podr?cznikw.
28|05|2006Odsłon: 5472Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23375
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21714
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20006
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14814
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14796

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy