Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeAdobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikni?cie!

Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikni?cie!

Cena: 39.90 z?Jeden obraz jest wart tysi?c s?w. Wystarczy rozejrze? si? dooko?a, ?eby zobaczy? mnstwo wspania?ych fotografii i rysunkw zdobi?cych niemal ka?d? witryn?, ok?adk? czy ulic?... Ale jak przemwi? obrazem? Twrca, oprcz talentu i wiedzy, potrzebuje doskona?ych narz?dzi, by urzeczywistni? artystyczn? wizj?. To dzi?ki nim powstaje ten pi?kniejszy ?wiat, ktry ogl?damy ka?dego dnia.

Ksi??ka "Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikni?cie!" pozwala odkry? prawdziw? magi? tego programu. Niezale?nie od tego, czy jeste? ekspertem, czy dopiero zaczynasz przygod? z Photoshopem, znajdziesz w niej przydatne wskazwki i cenne porady. Autor doradza, jak usprawni? prac?, zarz?dza? projektem oraz szybciej osi?gn?? zamierzony rezultat. Na do??czonym CD-ROM-ie znajduj? si? dodatkowe ?wiczenia oraz setki przydatnych narz?dzi, dzi?ki ktrym oszcz?dzisz czas i zadziwisz odbiorc? efektami specjalnymi. A zatem... do dzie?a!

W ksi??ce mi?dzy innymi:

- Praca z warstwami: definiowanie, przypisywanie, kopiowanie
- Zarz?dzanie projektem: skalowanie, wyostrzanie, redukcja wielko?ci pliku
- Wykorzystanie stylw w po??czeniu z maskami
- Stosowanie p?dzli: tworzenie wzorw i ramek
- Obiekty wektorowe: narz?dzia, kszta?ty, praca z tekstem
- Magia efektw: chrom, szk?o, drewno, cienie, po?wiaty, wyt?oczenia i wiele innych
- Usprawnianie pracy dzi?ki wykorzystaniu palety Actions
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy