Publikacje   Najpopularniejsze publikacjePhotoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwi?zania

Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwi?zania

Cena: 49.00 z?Nieoceniony zbir praktycznych porad dla u?ytkownikw Photoshopa CS2>

* Zarz?dzanie kolekcj? cyfrowych obrazw.
* Sztuczki z warstwami i tekstem.
* B?yskawiczna korekcja barwna.


Praca grafika komputerowego to nieustanna walka z czasem. Wszystkie projekty, poprawki, szkice i korekty musz? by? gotowe natychmiast. Obrbka setek zdj?? ?ci?gni?tych z karty aparatu cyfrowego zajmuje wieki. Co wi?c zrobi?, aby przyspieszy? swoj? prac?? Rozwi?zanie nasuwa si? samo -- wybierz odpowiednie narz?dzie. Photoshop CS2 niew?tpliwie jest doskona?ym i efektywnym programem. Jednak samo jego zainstalowanie to nie wszystko. Szybka praca z Photoshopem mo?liwa jest po opanowaniu obs?ugi jego narz?dzi i poznaniu sztuczek pozwalaj?cych na usprawnienie korzystania z nich. Do tego nie wystarczy dokumentacja programu -- tu niezb?dna jest wiedza i praktyczne umiej?tno?ci.

W ksi??ce "Photoshop CS2/CS2 PL. Praktyczne rozwi?zania" znajdziesz dziesi?tki wskazwek, dzi?ki ktrym Twoja praca stanie si? szybsza i wydajniejsza. Ka?d? z nich niemal od razu mo?esz zastosowa? w praktyce. Nie b?dziesz musia? przebija? si? przez szczeg?owe opisy narz?dzi i ich parametrw. Dowiesz si? natomiast, jak wykorzysta? je do konkretnych zada? i jak dobra? warto?ci parametrw, aby uzyska? najlepsze rezultaty. Reputacja autora ksi??ki gwarantuje, ?e ka?da ze wskazwek oka?e si? niezwykle przydatna w Twojej pracy. Nauczysz si? b?yskawicznie organizowa? swoj? kolekcj? fotografii za pomoc? programu Bridge, tworzy? niezwyk?e efekty specjalne, przeprowadza? szybkie i efektywne korekcje barwne oraz tonalne, a tak?e wykonywa? wiele zada? "na skrty".

* Nieznane mo?liwo?ci przegl?darki Bridge
* Konfigurowanie interfejsu u?ytkownika Photoshopa
* Zwi?kszanie wydajno?ci narz?dzi
* Techniki obrbki plikw RAW
* Praca z warstwami
* Korekcja i przygotowanie do druku
* Publikacja obrazw w sieci
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21522
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14701

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy