Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeCYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)

CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie

Cena: 54 z?Filmy instrukta?owe z lektorem, krok po kroku prowadz? do ?ci?le okre?lonych rezultatw.

Z ?atwo?ci? ogarniesz praktyczn? wiedz? i zdob?dziesz przydatne umiej?tno?ci.

W rol? lektora wciela si? Rafa? Olszak, fotograf cyfrowy i grafik komputerowy, ktry z pasj? i zaanga?owaniem zdradza tajniki pracy w programie Photoshop.

Wydanie II - nast?pca kultowego pakietu zawiera zdj?cia z filmw, ktre mo?na wykorzysta? podczas nauki.

SPIS TRE?CI

Nietuzinkowe efekty na zdj?ciach dzi?ki wykorzystaniu potencja?u r?nych narz?dzi.

Od pocz?tku do ko?ca na konkretnym zdj?ciu efekt idealnej g?adko?ci skry. Nie: graficznej skry, ktra nie ma nic wsplnego z ludzk?, lecz naturalnego, ?adnego, ludzkiego cia?a.

Wyrafinowane fotografie czarno bia?e dzi?ki fachowemu wp?ywaniu na poszczeglne kana?y obrazu.

Optymalizacja fotografii przy pomocy zaawansowanych narz?dzi programowych. Wybr w?a?ciwego formatu, stopnia kompresji, klucz do sukcesu dzi?ki wyrafinowanym technikom.

Szablony i w?asne ustawienia w narz?dziu Zapisz dla Weba... Sztuka umiej?tnego wykorzystania potencja?u formatu JPEG.
Jak wycina? obiekty wraz ze szczeg?ami takimi jak rozwiane w?osy dziewczyny. Optymalne, sprawdzone ustawienia narz?dzia zastosowane w konkretnym przypadku.

Jak tworzy? kana? Alfa i do czego mo?na go wykorzysta?. Ponad-podstawowe metody pracy z fotografi? cyfrow?.

Triki fotografa cyfrowego.

Zaawansowane skalowanie, zniekszta?canie obrazu. Perspektywa i proporcje obiektw w kontek?cie naprawy b??dw obiektywu. Zdj?cia perfekcyjne dzi?ki miarkom, liniom pomocniczym i w?a?ciwemu podej?ciu do problemw.

W jakim formacie mo?na zapisa? nawet 24 kana?y obrazu. Ktry format nadaje si? do zapisania wielu warstw. Co nale?y zrobi?, aby w pliku zosta? zapisany kana? Alfa. Kompresje stratne i bezstratne. Algorytmy kompresji LZW, ZIP. Kolejno?? bajtw i metody zapisu... wiedza dla ambitnych.

Warstwy korekcyjne - wyrafinowana alternatywa dla Poziomw i Krzywych na tle.

Wyczerpuj?cy materia? filmowy po?wi?cony profesjonalnemu wyostrzaniu zdj??. Fachowe wskazwki i sprawdzone metody wyostrzania, gwarantuj?ce znakomite efekty.

Zmiana barwy selektywnie, bez u?ycia zaznacze? - najdok?adniejsza i jedna z najskuteczniejszych zmian barwy okre?lonych obszarw zdj?cia.

Wyk?ad na temat prbkowania w fotografii cyfrowej i metod ponownego prbkowania w programie Photoshop.

Graficzne efekty takie jak mg?a, dym, w po??czeniu z cyfrowym o?wietleniem. Od otwarcia zdj?cia, do sp?aszczenia obrazka, krok po kroku.

Fotografia ?lubna w cyfrowym wydaniu. Photoshop jako narz?dzie do niezwyk?ego uwieczniania wspomnie?.

Sprytne wykorzystanie narz?dzi, daj?ce du?e mo?liwo?ci.

Korekcja fotografii, szybko i skutecznie.

Efekty na warstwach, teksty, maski tekstu poziomego i pionowego.

Wycinanie bardzo skomplikowanych obszarw jak ga??zie drzewa li?ciastego. Techniki wynikaj?ce z w?a?ciwo?ci kana?w.

Wskazwki sk?d mo?na pobra? i jak zainstalowa? narz?dzia do Photoshopa.

Artystyczne efekty, dzi?ki pracy na warstwach.

Malarstwo w cyfrowym wydaniu. Cyfrowa fotografia ?lubna.

Cyfrowy Andy Worhol, czyli szereg technik cyfrowych pozwalaj?cych na uzyskanie efektw zbli?onych do obrazw s?ynnego artysty.

Tworzenie narz?dzi. Wykorzystywanie rozmaitych gotowych rozwi?za?, by uzyska? p?dzle o okre?lonych kszta?tach. Tworzenie p?dzli w sposb manualny i zdalny.

Tworzenie narz?dzi przy pomocy wyspecjalizowanych filtrw Photoshopa. Tworzenie wzorkw, zapisywanie wzorkw, tworzenie tekstw o okre?lonej teksturze.

Sprawianie, ?e praca staje si? szybka i wydajna.

Droga do szybkiej i komfortowej pracy w programie Photoshop.

Dodatkowe filtry do Photoshopa - sk?d je bra?, jak instalowa? i sprawia? by dzia?a?y sprawnie.

Fotografia abstrakcyjna w cyfrowym wydaniu.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23348
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21610
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19983
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14788
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14728

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy