Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeCYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa

CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa

Cena: 49 z?Czy odwa?ysz si? pozna?...
CYFROWE K?AMSTWA?

Dwie p?yty po brzegi wype?nione filmami instrukta?owymi o obrbce zdj?? w programie Adobe Photoshop.

Prcz filmw na pierwszej p?ycie znajduj? si? rwnie? dwa gotowe do wykorzystania, pe?nowymiarowe szablony: etykiety na p?yt? CD oraz ok?adki do pude?ka typu DVD.

W roli lektora - Rafa? OlszakB?yskawiczne usuwanie kurzu
Ka?dy posiadacz lustrzanki cyfrowej ma do czynienia z problemem kurzu osadzaj?cego si? na matrycy - najcz??ciej dzieje si? to podczas wymiany obiektyww. W efekcie na zdj?ciach pojawiaj? si? plamy. Film prezentuje technik? b?yskawicznego usuwania kurzu ze zdj?cia.

Bursztynowa po?wiata
Wyrafinowany efekt artystyczny na zdj?ciu - doskonale pasuje do zdj?? portretowych i architektury

Cyfrowa plama ?wiat?a
Symulacja o?wietlenia studyjnego na przyk?adzie mi?kkiej plamy ?wiat?a w tle

Cyfrowa pocztwka
Po??czenie fotografii z tekstem celem stworzenia swoistej pocztwki

Cyfrowy st? bezcieniowy
Jak oby? si? bez profesjonalnego sprz?tu studyjnego i uzyskiwa? rwnie dobre rezultaty w bezcieniowym fotografowaniu

Efekt cenzury
W jaki sposb taktowanie zakamuflowa? wybrane fragmenty zdj?cia

Efekt fotografii trjwymiarowej
Autorski, nie publikowany nigdzie efekt Rafa?a Olszaka, na?laduj?cy fotografi? trjwymiarow? - doskona?y w fotografii przyrody, architektury, a nawet w fotografii ludzi

Efekt odbicia
Efekt lustrzanego odbicia, znakomity zw?aszcza do fotografii reklamowej

Lepszy profil
Jak wyeksponowa? lepszy profil modelki, niezale?nie od tego, w ktrym kierunku ma by? zwrcona. Technika szczeglnie przypadka w fotomonta?u

Naklejka na p?yt? CD + szablon
Jak wykona? naklejk? na p?yt? CD. Do filmu do??czony jest szablon, ktry z powodzeniem mo?na wykorzysta? przy tworzeniu w?asnej etykiety na CD

Napis ze zdj?cia
W jaki sposb wykorzysta? fotografi? do stworzenia przyci?gaj?cego uwag? napisu

Niwelowanie cieni Jak odratowa? na pierwszy rzut oka bezu?yteczn? fotografi?, niweluj?c nadmiar zacienienia

Obraz na granicie
Efekt cyfrowy symuluj?cy obraz na granicie, tudzie? papierze granitowym (w zale?no?ci od u?ytych parametrw)

Ok?adka do pude?ka DVD + szablon
Czym s? spady, jakie s? wymiary ok?adki, w jakim trybie powinno si? j? przygotowa?... Do filmu do??czona na p?ycie CD szablon, ktry mo?na u?y? przy realizacji w?asnego projektu

Ok?adka horroru
Tworzenie mro??cego krew w ?y?ach obrazu na bazie zdj?cia portretowego

Pakiet obrazkw
Jak b?yskawicznie stworzy? pakiet obrazw gotowy do wydruku lub dalszej edycji zale?nie od potrzeb

Powi?kszanie biustu
Cyfrowe k?amstwo w stylu glamour - upi?kszanie modelki poprzez powi?kszanie biustu. Technika mo?e by? zastosowana tak?e przy powi?kszaniu mi??ni

Przypalona odbitka
Efekt przypalonej odbitki na bazie dowolnego zdj?cia cyfrowego. ?wietny pomys? sam w sobie, ale rwnie? jako dodatek do efektu starej fotografii

Spektakularne powi?kszanie
Technika powi?kszania obrazu daj?ca bardzo dobre rezultaty nawet przy zwi?kszaniu d?ugo?ci bokw do 100cm

Szkic z fotografii
Efekt szkicu na bazie dowolnego fotografii

Winieta ostro?ci
Interesuj?cy efekt winietowania ostro?ci znakomity zw?aszcza w przypadku fotografii portretowej, ale nie tylko, gdy? z powodzeniem mo?na go wykorzysta? do eksponowania dowolnego obiektu na zdj?ciu

W?asne formaty dokumentw
Jak unikn?? ka?dorazowego, r?cznego wprowadzania warto?ci przy tworzeniu nowego dokumentu? - Tworz?c w?asne "gotowce"

Zamykanie wszystkich okien
Jak unikn?? r?cznego zamykania wszystkich okien obecnych w przestrzeni roboczej
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23375
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21714
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20006
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14813
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14796

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy