Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeCYFROGRAFIA - Korekcja fotografii

CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii

Cena: 53 z?Niemal p?torej godziny kursu w formie filmw instrukta?owych o korekcji cyfrowych fotografii w programie Adobe Photoshop.

Unikatowa kolekcja filmw dostarcza tak?e praktycznych wskazwek odno?nie obs?ugi programu Photoshop i wykonywania interesuj?cych fotografii.

Do kursu do??czone s? zdj?cia u?yte w filmach, dzi?ki czemu ka?dy u?ytkownik mo?e ?wiczy? na prezentowanych przyk?adach.

W roli lektora wyst?puje Rafa? Olszak, twrca serwisu cyfrografia.pl i autor licznych materia?w szkoleniowych.

Wybrane zagadnienia:

* histogram i Poziomy
* korekcja charakterystyki tonalnej fotografii
* profesjonalne rozja?nianie cieni
* usuwanie przebarwie?
* korekcja balansu bieli
* korekcja zniekszta?ce?
* prostowanie horyzontu
* neutralizowanie barw
* doskonalenie kolorystyki
* kadrowanie z zachowaniem proporcji bokw
* usuwanie aberracji chromatycznej
* wydobywanie, podkre?lanie detali
* wyostrzanie poruszonych zdj??

Od autora:

Tym razem postanowi?em skupi? si? na czysto fotograficznej korekcji zdj?? cyfrowych. Nie prezentuj? graficznych efektw - zamiast tego, po?wi?cam uwag? poprawie wygl?du i jako?ci fotografii. Niektre spo?rd prezentowanych technik z pewno?ci? oka?? si? niezwykle pomocne przy doskonaleniu zdj?? o dowolnym charakterze i tematyce.

Z ca?? pewno?ci? w pakiecie KOREKCJA FOTOGRAFII znajduj? si? filmy, ktre s? w stanie zadziwi? nawet najbardziej wymagaj?cych - mam tu na my?li w szczeglno?ci profesjonalne, wiarygodne rozja?nianie oraz rewelacyjn? wr?cz metod? wydobywania maksymalnej liczby detali z fotografii, dzi?ki ktrej absolutnie ?adne zdj?cie nie b?dzie "p?askie".

Ka?dy efekt prezentuj? od pocz?tku do ko?ca, krok po kroku, zatem stopie? zaawansowania u?ytkownika nie ma znaczenia - na pewno osi?gnie identyczne rezultaty.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23375
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21714
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20007
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14814
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14796

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy