Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeProfesjonalny druk. Przygotowanie materia?w

Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II

Cena: 117,00 z?* Naucz si? wykorzystywa? mo?liwo?ci profesjonalnego oprogramowania
* Poznaj tajniki stosowania r?nych farb, papieru, czcionek oraz przygotowywania obrazw do druku
* Dowiedz si?, jak wygl?da praca w drukarni i co zrobi?, by dostarcza? do zak?adw poligraficznych doskona?e materia?y

Dost?pne obecnie narz?dzia wspomagaj?ce projektowanie publikacji otwieraj? przed projektantami i grafikami nowe, niezwyk?e mo?liwo?ci. Trzeba jednak pami?ta?, ?e przygotowanie efektownego projektu to jedynie cz??? sukcesu. Przenoszenie koncepcji artystycznych na papier stanowi spore wyzwanie i wymaga du?ego do?wiadczenia. Wa?na jest nie tylko znajomo?? rozwi?za?, ktre nale?y stosowa?. Cz?sto wa?niejsza jest wiedza o tym, z jakich technik nie nale?y korzysta? i dlaczego. Ta ksi??ka pomo?e Ci w zrozumieniu powy?szych zagadnie?.

"Profesjonalny druk. Przygotowywanie materia?w" to praktyczny i przyst?pny przewodnik po ?wiecie DTP. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak wygl?da cykl ?ycia projektu oraz praca w drukarni. Zrozumiesz ograniczenia zwi?zane ze stosowaniem r?nych farb i papieru, a tak?e zasady wyka?czania i oprawiania materia?w. Przeczytasz, jak przygotowywa? do druku obrazy rastrowe i wektorowe. Nauczysz si? tak?e wykorzystywa? mo?liwo?ci licznych aplikacji graficznych oraz programw do sk?adu publikacji, takich jak Photoshop, Illustrator czy Freehand. Poznasz nie tylko zalecane sposoby przygotowywania materia?w do druku, ale tak?e zrozumiesz, ktrych technik nale?y unika?. Ta ksi??ka to nieoceniona pomoc dla wszystkich projektantw i grafikw.

* Praca nad projektem w drukarni
* Wp?yw stosowanej farby i papieru na jako?? druku
* Techniki wyka?czania i oprawiania
* Przygotowywanie grafiki rastrowej i wektorowej do druku
* Dobieranie odpowiednich czcionek
* Wskazwki dla u?ytkownikw wielu programw (takich jak Photoshop, Illustrator, Freehand, InDesign, QuarkExpress, Acrobat)

Korzystaj z rozwi?za? stosowanych przez profesjonalistw.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy