Publikacje   Najpopularniejsze publikacjePhotoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce

Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce

Cena: 89.00 z?Poznaj mo?liwo?ci najnowszej wersji Photoshopa

Photoshop CS2 to kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji graficznej dla projektantw i osb zajmuj?cych si? fotografi? cyfrow?, doskona?e narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie cyfrowych obrazw i zaawansowan? korekcj? zdj??. Rozwj technologii cyfrowej sprawia, ?e ka?da nowa wersja Photoshopa wyposa?ona jest w funkcje, ktre pozwalaj? na coraz doskonalsze wykorzystywanie tego, co oferuj? komputery, drukarki, aparaty cyfrowe i nasza wyobra??nia. Jedn? z najwspanialszych cech Photoshopa jest to, ?e pozwala na realizacj? jednego zadania kilkoma sposobami, dzi?ki czemu ka?dy mo?e wypracowa? sobie optymalny dla siebie sposb pracy.

W ksi??ce "Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce" znajdziesz wszystko, co b?dzie Ci niezb?dne do znalezienia swojej metody pracy - od podstawowych informacji o korzystaniu z interfejsu u?ytkownika, poprzez zastosowania narz?dzi i polece?, a? do zaawansowanych zagadnie? zwi?zanych z korekcj? cyfrowych zdj?? i przygotowywaniem grafiki na strony WWW. Ka?dy temat przedstawiony jest w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynno?ci, co gwarantuje, ?e nie zgubisz si? w nat?oku nowych informacji.

- Menu, narz?dzia i palety
- Zarz?dzanie kolorem i kalibracja monitora
- Praca z plikami
- Skanowanie obrazw i pobieranie zdj?? z aparatu cyfrowego
- Korzystanie z przegl?darki Bridge
- Warstwy i zaznaczenia
- Cofanie operacji za pomoc? palety History
- Korekcja tonalna obrazw
- Modu? Camera Raw
- Stosowanie obiektw wektorowych
- Narz?dzia tekstowe
- Przygotowywanie grafiki do publikacji
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21522
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14701

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy