Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeCYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS

CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS

Cena: 63.00 z?Filmy instrukta?owe prezentuj?ce tajniki cyfrowej obrbki zdj?? w programie graficznym Photoshop CS.

Poznaj potencja? programu na przyk?adach zdj?? krajobrazowych, przyrodniczych i architektury.

Czerp maksimum korzy?ci z nowych funkcji programu dzi?ki prezentowanym trikom, praktycznym wskazwkom oraz poradom z pierwszej r?ki.

SPIS TRE?CI

- Zmiana pory roku - wiosna lub jesie?
- Zaawansowane techniki korekcyjne
- Doskonalenie le?nej fotografii
- Dodawanie i ujmowanie dramatyzmu
- Generowanie mg?y nad jeziorem
- Powielanie nastroju ze zdj?cia
- Wydobywanie szczeg?w z cieni
- Profesjonalne tworzenie panoram
- Nienaganne fotografie pod ?wiat?o
- Prezentowanie zdj?? w Internecie
- Stylowa fotografia do galerii
- Efekt filtra fotograficznego
- Koloryzowanie krajobrazu
- Wzmacnianie nieba
- Cyfrowe wkomponowanie osoby
- Surrealistyczny krajobraz
- Tworzenie pocztwki
- GRATIS: poradnik tekstowy
- Jak fotografowa? architektur?

OD AUTORA:

Tym razem zdecydowa?em si? zaprezentowa? techniki udoskonalania i naprawy zdj??, ktre wykonuje si? w podr?y. My?l?, ?e umiej?tno?ci te przydadz? si? ka?demu, kto bierze ze sob? aparat cyfrowy na wakacje.

Cz?sto si? zdarza, ?e widzimy pi?kn? sceneri? przyrody, ale zdj?cie wprost z aparatu nie odzwierciedla tego uroku w odpowiednim stopniu. Wwczas b?ogos?awie?stwem okazuje si? Photoshop. Pokazuj? jak pot?gowa? pi?kno fotografii przyrodniczych i krajobrazowych.

Zajmuje si? tak?e ekstremalnie trudnymi przypadkami jak skrajne niedo?wietlenie zdj?cia, czy fotografia wykonana pod ?wiat?o. W obu przypadkach pokazuj? jak sprawi?, ?e zdj?cie nie tylko stanie si? akceptowalne, ale nawet mo?e zdumiewa? widzw.

Odpowiadam na najciekawsze pytania czytelnikw prezentuj?c w filmach jak generowa? mg?? nad jeziorem, kopiowa? niezwyk?y nastrj z jednej fotografii na drug?, czy dodawa? tudzie? ujmowa? dramatyzmu danej scenie.

Postara?em si? te? o gar?? porad, trikw i praktycznych wskazwek, ktre dotychczas nie by?y publikowane.

Naturalnie nie mog?o zabrakn?? zaawansowanych technik realistycznego fotomonta?u, na przyk?adzie wstawiania osoby na t?o w postaci ?licznego widoku.

Pokazuj? jak tworzy? panoramy, surrealistyczne krajobrazy z udzia?em grafiki komputerowej oraz u?ywa? wirtualnych filtrw fotograficznych.

Ten pakiet filmw instrukta?owych kieruj? raczej do zaawansowanych u?ytkownikw Photoshopa albo tych, ktrzy maj? aspiracje w?ada? biegle tym programem - mniemam, ?e g?ownie takie osoby chc? pozna? potencja? i czerpa? maksimum korzy?ci z Photoshopa w wersji CS i CS2.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23375
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21714
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20006
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14814
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14796

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy