Aktualności   Co nowego w serwisie?


Promocja Wydawnictwa HELION - Zawody z przysz?o?ci?19|06|2006Nowe do?wiadczenia, sta?e podnoszenie kwalifikacji i swoich kompetencji, poznawanie najnowszych technologii, to codzienno?? dla najlepszych w bran?y IT. Wysi?ek si? op?aca, gdy? zawody informatyczne nale?? do grona najbardziej presti?owych i coraz lepiej op?acanych.

Polscy informatycy uwa?ani s? za ?wiatow? elit? informatyczn?. Ich umiej?tno?ci potwierdzaj? nie tylko presti?owe nagrody, ktre zdobywaj? w mi?dzynarodowych konkursach, ale liczne oferty pracy oraz wk?ad w rozwj wielkich projektw informatycznych. Dla wielu z nich ksi??ki Helionu to najwa?niejsze ??rd?o rozwoju zawodowego.

Przez najbli?szy tydzie? Twoj? uwag? pragniemy zwrci? na zawody z przysz?o?ci?. Codziennie obni?amy ceny innych ksi??ek, ktre przeka?? Ci wiedz? i do?wiadczenie najlepszych w bran?y. Ka?dego dnia porcja lektury niezb?dna, je?li my?lisz o nowym zawodzie lub specjalizacji IT.

- Poniedzia?ek -- grafik komputerowy
- Wtorek -- administrator sieci komputerowych
- ?roda -- webamster
- Czwartek -- programista aplikacji
- Pi?tek -- sprz?towiec
- Sobota -- projektant CAD
- Niedziela -- twrca baz danych

Wi?cej informacji na stronach wydawnictwa HELION


Komentarze

Anonim [25 Grudzień 2008, 14:50]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????

Anonim [25 Grudzień 2008, 13:08]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????丸?????????丸??????????????GPS????????????????GPS???????????????GPS??????????????????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 16:01]
Has professinal Punch press, our technology of Punch press is very advanced, Grainger is your source for pressure gauge, pressure gauges are devices,???不???????????????????????????????????????????,embroidery machine , Filling machine , liquid filling machine , laminate flooring ,designer replica handbags.

Anonim [18 Grudzień 2008, 11:39]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 09:57]
??????????????????????????????GPS????????????????GPS???????????????GPS?????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 08:11]
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [17 Grudzień 2008, 11:33]
??不????????????????????????????中??????????????????????????????????????????????,??素?????????????????????????不????????????????????????????????, ???????, ????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 17:43]
?????????????,??????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy