Aktualności   Co nowego w serwisie?


Wykonaj doskona?e zdj?cia - promocja Wydawnictwa HELION26|04|2007Zadajesz sobie pytanie, jak mo?esz wykona? doskona?e zdj?cia? Ot? bardzo prosto i to w ka?dych warunkach pogodowych i o?wietleniowych. Za oknem pi?kna wiosna. We?? aparat, wyjd?? w plener i do dzie?a...

a nawet je?li zdarzy Ci si? wykona? nieudane zdj?cie, to dzi?ki technikom obrbki cyfrowych obrazw skorygujesz niedoci?gni?cia. Autorzy wydawnictwa HELION naucz? Ci? tworzy? doskona?e zdj?cia. Dowiesz si? jak dobra? w?a?ciwe parametry ekspozycji, jak fotografowa? krajobrazy, wn?trza, jak robi? zdj?cia w nocy. Zaawansowani dowiedz? si? co mo?na zrobi? ze zdj?ciem po jego wykonaniu.

Wydawnictwo HELION wybra?o pi?? najlepiej ocenianych tytu?w i specjalnie dla Was obni?y?o ich cen?. Ale pami?taj codziennie cena b?dzie ros?a.

Promocja potrwa do 28 kwietnia. A tutaj znajdziesz szczeg?y regulaminu promocji

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik
Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, co zrobi?, aby przesta? klika? i zacz?? robi? zdj?cia. Poznasz wszystkie mo?liwo?ci swojego aparatu, nauczysz si? korzysta? z programw tematycznych i r?cznych nastaw. Dowiesz si?, jak fotografowa? r?ne obiekty i jak radzi? sobie ze zmiennymi warunkami o?wietleniowymi. Przeczytasz tak?e o cyfrowej obrbce zdj?? i ich drukowaniu.
Zobacz wi?cej i kup ksi??k?


Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kompendium wiedzy o obrbce fotografii cyfrowych. Przedstawia techniki modyfikacji zdj?? stosowane przez profesjonalnych fotografikw. Dowiesz si? o sposobach wykorzystywania filtrw i narz?dzi Photoshopa do poprawy jako?ci fotografii oraz zmiany ich wygl?du. Nie znajdziesz tu nu??cych opisw poszczeglnych filtrw Photoshopa - tylko informacje do czego ich u?ywa?.
Zobacz wi?cej i kup ksi??k?


Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2
Przewodnik po technikach obrbki zdj?? cyfrowych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem fotografii przyrody. Nie znajdziesz tu metod "poprawiania natury". Nauczysz si? wydobywa? ze zdj?? wszystkie szczeg?y, poszerza? ich zakres tonalny i korygowa? kolorystyk?. Dowiesz si?, jak usuwa? zmiany wynikaj?ce z b??dnie dobranych parametrw ekspozycji oraz jak retuszowa? fotografie.
Zobacz wi?cej i kup ksi??k?


Fotografia cyfrowa i obrbka zdj??. ?wiczenia praktyczne
To wprowadzenie w ?wiat fotografii cyfrowej. Poznasz budow? swojego aparatu cyfrowego, nauczysz si? korzysta? z programw tematycznych, samodzielnie dobiera? parametry ekspozycji i komponowa? uj?cia. Poznasz techniki wykonywania r?nych rodzajw fotografii. Wykorzystasz rwnie? komputer do obrbki wykonanych przez siebie zdj??.
Zobacz wi?cej i kup ksi??k?


Fotografia cyfrowa. Biblia
Mi?dzy robieniem zdj?? a fotografowaniem jest ogromna r?nica. Je?li chcesz j? pozna? - przeczytaj t? ksi??k?. Znajdziesz tu wiadomo?ci dotycz?ce wyboru aparatu cyfrowego i szczeg?owe opisy wszystkich funkcji. Dowiesz si?, jak fotografowa? r?ne tematy, komponowa? uj?cie i radzi? sobie z r?nymi warunkami o?wietleniowymi.
Zobacz wi?cej i kup ksi??k?
Komentarze

Anonim [25 Grudzień 2008, 13:24]
??????????????????????????????????????????????????不????????不???????304不???????316不????????种???????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 10:12]
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:46]
???????????????, ?????????????, ?????????????;????????????,??????????????,?????????????, Find Filling Machine - Liquid Filling Machine, Bottle Filling Machine and more.

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:30]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 16:05]
Has professinal Punch press, our technology of Punch press is very advanced, Grainger is your source for pressure gauge, pressure gauges are devices,???不???????????????????????????????????????????,embroidery machine , Filling machine , liquid filling machine , laminate flooring ,designer replica handbags.

Anonim [19 Grudzień 2008, 05:12]
????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????, ??????????????????, ??????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 09:12]
?????GPS????????????????GPS???????????????GPS?????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 08:59]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [15 Grudzień 2008, 08:46]
??????????????????,??????????????????, ??????????????????, ????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 19:02]
??????????????????????????????中??????????????????????????????????????????????????????????????中??????????????????????????

  1 / 2
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy