Aktualności   Co nowego w serwisie?


Grudniowy numer Magazynu .PSD PHOTOSHOP 12/20083|12|2008Do moich r?k trafi? w?a?nie nowy numer magazynu .PSD. Motywem przewodnim aktualnego wydania jest oczywi?cie Photoshop CS4. O ile w poprzednim numerze, mieli?my okazj? zapozna? si? z najwa?niejszymi cechami jakie odr?niaj? ten program od poprzednikw, dzi? mo?emy przetestowa? praktyczne mo?liwo?ci tego oprogramowania, korzystaj?c z profesjonalnych tutoriali i artyku?w przygotowanych przez ekip? magazynu .PSD.

Poni?ej krtki opis zawarto?ci:

?? ch?odne wspomnienia...
?? galeria...
?? Adobe Photoshop CS4 ?? nowy interfejs u?ytkownika...
?? kreatywna semka ?? starzy i nowi znajomi w Photoshop CS4...
?? fit! ?? maskowanie w Photoshop CS4...
?? od awarii poprzez testy ku pe?nemu komfortowi...
?? pakiety Adobe CS4 ?? oficjalnie na rynku...
?? ekstremalne skalowanie obrazu ?? Content Aware Scale w praktyce...
?? niezb?dne elementy do poprawnej pracy z kolorem...
?? ekspedycja z pomoc? towarzyszom...
?? odkurzamy wspomnienia sprzed lat...
?? the impossible journey ?? dzieci?ce marzenia w wersji cyfrowej...
?? weso?y krasnoludek - bajkowy fotomonta?...
?? fotografowanie architektury...
?? teksturowanie w Maya i Adobe Photoshop...
?? Super Blender Galaxy...
?? wyrodna matka...

U?ytkownicy starszych wersji Photoshop, rwnie? znajd? co? dla siebie, m.in. w tutorialu ??Odkurzamy wspomnienia sprzed lat? ?? Ewa Masalska zaprezentuje stworzenie od podstaw realistycznego obrazu, za pomoc? standardowych narz?dzi malarskich Photoshopa.

Dla mi?o?nikw fotografii cyfrowej redakcja przygotowa?a artyku? na temat mo?liwo?ci, jakie daje umiej?tno?? pos?ugiwania si? aparatem fotograficznym w r?nych warunkach o?wietleniowych oraz porach dnia i nocy. Autor zaprasza nas na wieczorn? wypraw? z lustrzank? w plener. To wszystko w artykule ??Fotografowanie architektury?, Paw?a Sobczyka.

Uzupe?nieniem ca?o?ci s? jak zwykle 2 p?yty CD:

CD1:

?? Zunifikowany interfejs paneli
?? Obracanie obszaru roboczego
?? Animowanie przybli?anie i panoramowanie
?? Skalowanie z ochron? zawarto?ci
?? Drobne innowacje: Stempel i p?dzelek koryguj?cy
?? Drobne innowacje: narz?dzie Rozja?nianie i ?ciemnianie
?? G?bka
?? Paleta Dopasowania
?? Paleta Maski
?? Kombinowanie zdj??
?? Nowo?? w Camera Raw 5.0
?? Inteligentniejsze inteligentne obiekty
?? Po?egnanie

CD2:

?? materia?y pomocnicze
?? pliki ??rd?owe do tutoriali
?? zdj?cia Royalty Free
?? s?ownik Photoshopa


   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy