Aktualności   Co nowego w serwisie?


Oko w oko z Adobe Photoshop CS29|02|2006Photoshop CS 2 to kolejna wersja doskona?ego programu graficznego ciesz?cego si? zas?u?on? popularno?ci? w?rd grafikw, projektantw i poligrafw. Za pomoc? Photoshopa mo?na wykona? niemal wszystko, co jest zwi?zane z obrbk? obrazw i przygotowaniem ich do druku lub publikacji w internecie. W nowej wersji Photoshopa dopracowano i tak doskona?e ju? narz?dzia oraz dodano kilka nowych. Ogrom mo?liwo?ci aplikacji mo?e przyt?acza? pocz?tkuj?cych u?ytkownikw. Dla nich doskona?? pomoc? mo?e okaza? si? odpowiednio przygotowany kurs.

"Oko w oko z Adobe Photoshop CS 2" to taki w?a?nie kurs. Autor Deke McClelland wykorzysta? swoje do?wiadczenie i przygotowa? 12 lekcji, w ktrych poznasz wszystkie najistotniejsze funkcje Photoshopa CS 2. Wykonuj?c zawarte w ksi??ce przyk?ady, przekonasz si?, ?e obrbka grafiki i cyfrowych fotografii jest ?atwiejsza, ni? mo?na si? tego spodziewa?. W kolejnych lekcjach opanujesz podstawy obs?ugi programu i korzystania z jego narz?dzi, stopniowo przechodz?c do coraz bardziej zaawansowanych zagadnie?. Ka?d? lekcj? wykonasz we w?asnym tempie, ilustracje i materia?y z CD-ROM-u u?atwi? Ci przyswojenie materia?u, a test znajduj?cy si? na ko?cu ka?dej z lekcji pomo?e Ci utrwali? poznane wiadomo?ci.

- Interfejs u?ytkownika
- Zarz?dzanie plikami za pomoc? programu Bridge
- Korekcja jasno?ci i kolorystyki obrazu
- Narz?dzia zaznaczania
- Kadrowanie i skalowanie obrazu
- Retusz i edycja grafiki
- Tworzenie i stosowanie masek
- Wyostrzanie i rozmywanie
- Korzystanie z warstw
- Style i efekty warstw
- Przygotowanie do druku i drukowanie

??rd?o: Wydawnictwo Helion


Komentarze

Anonim [21 Styczeń 2009, 10:58]
??????????????????????????????????????????????不??????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ???????

Anonim [26 Grudzień 2008, 10:29]
????????䚠班???????????䚠???????????????䚠????????????????????????????????????????????班??????䚠???????????班??????䚠??????, ?????䚠?????????????䚠????????????䚠??????, ???????????????????????????????????????, ???????䚠?????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 04:53]
???????????????????种??????? ???????????????? ?????????, ???????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????? ????????????? ??????????? ??????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 09:11]
?????GPS????????????????GPS???????????????GPS?????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 18:35]
?????种????????????????????????????????????????????????????????中????????????????????????????????????????????????????????中?????????????????????????????????????

Anonim [11 Grudzień 2008, 11:33]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 4
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy