Aktualności   Co nowego w serwisie?


Adobe Photoshop CS2 do ?atania9|02|2006Zabezpieczenie jest oznaczone jako "wa?ne" i dotyczy programw Adobe Creative Suite 2, Adobe Photoshop CS2 i Adobe Illustrator CS2. Mo?emy je pobra? ze strony producenta.

Nieza?atana luka pozwala atakuj?cemu na niszczenie lub nadpisywanie cennych danych oraz na obej?cie systemw bezpiecze?stwa. Je?li cyberprzest?pca podmieni pliki obs?ugiwane przez program na z?o?liwe kody, to po uruchomieniu tych plikw przez u?ytkownika z odpowiednimi uprawnieniami mo?e doj?? do sabota?u danych.

Zagro?enie jest o tyle du?e, ?e programy Adobe s? cz?sto u?ywane w firmach zajmuj?cych si? m.in. grafik? oraz projektowaniem - straty spowodowane ewentualnym atakiem mog? by? dotkliwe.

Firma Adobe ju? wcze?niej zapowiada?a, ?e b?dzie stara?a si? udost?pnia? ?atki dla swoich produktw co miesi?c, jednak - w wypowiedzi dla serwisu eWEEK - rzecznik firmy przyzna?, ?e wypuszczone ostatnio poprawki nie by?y przewidziane w tym harmonogramie.

??rd?o: Dziennik Internautw


Komentarze

Anonim [25 Grudzień 2008, 13:49]
????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [25 Grudzień 2008, 12:20]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 18:00]
?????种??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中????????????中??????????????????????????

Anonim [11 Grudzień 2008, 12:42]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????种????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 3
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy