Aktualności   Co nowego w serwisie?


Patent na JPEG odrzucony30|05|2006Urz?d Patentowy USA (USPTO) odrzuci? patent na popularny format grafiki JPEG. Teraz firma Forgent Networks nie b?dzie juz mog?a domaga? si? pieni?dzy od producentw, ktrzy korzystaj? z tej metody kompresji.

Sprawa patentu na format JPEG by?a swojego czasu bardzo g?o?na za spraw? agresywnych atakw firmy Forgent Networks na czo?owych producentw sprz?tu i oprogramowania takich jak: Apple, Dell, HP, IBM, Canon, Creative, JVC, Xerox, Adobe, Macromedia.

Firma w roku 2002 og?osi?a, ?e naby?a praw do patentu nr 4,698,672, zwanego krcej patentem '672, a dotycz?cego metody kompresji pliku graficznego. W roku 2004 Forgent Networks zacz??a domaga? si? uiszczenia op?at licencyjnych z tytu?u u?ytkowania patentowanej technologii. Z czasem wp?ywy z tych op?at sta?y si? dla przedsi?biorstwa g?wnym ??rd?em przychodu.

Tymczasem przedstawiciele organizacji Joint Photographic Experts Group, ktra w 1986 roku stworzy?a standard JPEG, twierdzili, ?e patent '672 dotyczy innej ni? w formacie JPEG technologii kompresji.

Sprawa doczeka?a si? wreszcie wyja?nienia dzi?ki Public Patent Foundation (PubPat), ktra poprosi?a urz?d patentowy o zweryfikowanie patentu '672.

Urz?d nie tylko odrzuci? patent, ale rwnie? zgodzi? si? z PubPat co do faktu, ?e firma sk?adaj?ca wniosek o patent wiedzia?a o wcze?niejszym wykorzystaniu tej metody, jednak zatai?a to przed urz?dem.

??rd?o: Marcin Maj - Dziennik Internautw - www.di.com.pl


Komentarze

Anonim [26 Grudzień 2008, 09:56]
????????????????????????50?????种??180??????????????种???????????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ???????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 10:47]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????䚰?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 09:35]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 07:44]
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 19:25]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????种????

Anonim [12 Grudzień 2008, 09:22]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??????????

Anonim [12 Grudzień 2008, 09:11]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??????????

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy