Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 1-07-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 53230
Ocena artykułu: 4.1/5
calacalacalacalapusta

Umieszczanie obiektw za szk?em

Chcia?by? umie?ci? co? za szk?em, nieprawda?? Ca?y szkopu? tkwi we w?a?ciwym wyeksponowaniu rozb?yskw ?wietlnych. Kombinowanie z kryciem warstw i trybami mieszania mo?e popchn?? twj projekt naprzd, ale efekty zastosowania tych funkcji mog? nie by? wystarczaj?co realistyczne. W tym wypadku u?ycie opcji Mieszaj gdy (Blend If), jest strza?em w dziesi?tk?!Wykorzystywane w niniejszym tutorialu materia?y ??rd?owe to butelka oraz ma?y skrzat. Aby omawiana technika zadzia?a?a poprawnie konieczne jest, by obraz butelki posiada? rozb?yski ?wietlne. Skrzat z kolei mo?e by? absolutnie dowolny, tylko nie mw mu ?e za chwil? zostanie nabity w butelk? ;)Pierwszym krokiem b?dzie usuni?cie t?a, na ktrym znajduje si? skrzat. Mo?na to uczyni? po prostu wymazuj?c je, ja jednak wol? doda? w takiej sytuacji Mask? Warstwy i zamaskowa? wszystko, co chc? uczyni? niewidocznym. Przy okazji usu?my od razu czubek jego czapki skrzata, pozwoli nam to p??niej lepiej dopasowa? go do butelki.Czas odpowiednio umie?ci? skrzata. Za pomoc? funkcji Swobodna Transformacja (Free Transform) zmie? jego rozmiar tak, by mie?ci? si? w butelce; postaraj si? uzyska? wra?enie, jak gdyby sta? on na jej dnie. Dla upewnienia si?, ?e b?dzie on p??niej widoczny przez szk?o nale?y zwi?kszy? kontrast; wybierz funkcj? Obrazek>Dopasuj>Jasno??/ Kontrast (Image>Adjustments>Brigthness/Contrast) i przesu? suwak kontrastu na oko?o +30. Nie przejmuj si?, je?eli obraz wygl?da na przesycony ?? zajmie si? tym p??niej szk?o.OK, popatrzmy jakich sztuk potrafi dokona? funkcja Mieszaj gdy (Blend If).. Przede wszystkim skopiuj warstw? butelki i umie?? j? ponad warstw? skrzata; dzi?ki temu mamy teraz butelk? jako t?o oraz w warstwie wierzchniej, skrzata za? po?rodku. Kliknij dwukrotnie na warstwie butelki aby otworzy? okno dialogowe Efekty (Layer Style) i znajd?? sekcj? Mieszaj gdy (Blend If). Widzisz dwa suwaki kontroluj?ce Warstw? Bie??c?? Przesu? czarny suwak na oko?o 160. Teraz widoczne b?d? tylko piksele o poziomie jasno?ci wy?szym ni? 160.Wygl?da na to, ?e nie o to chodzi?o ?? kraw?dzie rozb?yskw s? wyra??ne, poszarpane i oglnie zupe?nie nierealistyczne. Aby uzyska? bardziej mi?kkie i bardziej naturalne mieszanie ponownie si?gniemy po funkcj? Mieszaj gdy (Blend If).. Tym razem przytrzymaj klawisz [Alt] i kliknij po lewej stronie czarnego suwaka. Od??cz j? od prawej strony przeci?gaj?c j? ca?kiem na lewo. W ten sposb uzyskamy stopniowanie mieszania widzialnych i niewidzialnych pikseli.Sytuacja polepszy?a si?, jednak skrzat wci?? nie jest wystarczaj?co wyra??nie widoczny. Najprostszym sposobem na rozwi?zanie tego problemu jest zmniejszenie parametru Wype?nij (Fill) wierzchniej warstwy butelki; w tym przypadku odpowiedni? warto?ci? powinno by? 75%.Teraz z kolei pewne fragmenty skrzata s? widoczne zbyt dobrze. Upewnij si?, ?e wci?? wybrana jest wierzchnia warstwa butelki, wybierz narz?dzie ?ciemnianie (Dodge Tool) i ustaw na Cienie (Shadows) z Ekspozycj? (Exposure) oko?o 40%. Za pomoc? du?ego, mi?kkiego p?dzla zastosuj narz?dzie na fragmentach skrzata, ktre wed?ug ciebie s? zbyt silnie widoczne. Na szczegln? uwag? zas?uguje obszar w oko- licy jego stp.W ramach ko?cowych poprawek Utwrz now? warstw? korekcyjn? lub wype?nienia (Create new fill or adjustmnet layer) - warstw? re- gulacji Jasno??/Kontrast (Brightness/Contrast). Zwi?ksz i jasno?? i kontrast do oko?o +10, dzi?ki czemu obraz b?dzie nieco lepiej widoczny. Gotowe! Koniecznie wypu?? skrzata raz na jaki? czas. W butelce mo?e mu dokucza? samotno??.

??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [12]

nVtrgRTjNfXhstmj [31 Pałdziernik 2009, 08:37]
mJyHaW wxjuicyzldzx, [url=http://wvhbtktefzhn.com/]wvhbtktefzhn[/url], [link=http://fdukbdkshwew.com/]fdukbdkshwew[/link], http://adknyyvoezsk.com/

Kto? [22 Maj 2008, 11:28]
Barzo fajny tutorial... na pewno sie przyda :)

NANANANANA [20 Kwiecień 2008, 10:34]
hmm nie przyda mi si? ale mo?e kiedy?..

domi [12 Marzec 2008, 11:32]
ja mam photoshop cs3

! [27 Maj 2007, 19:07]
cs2 ma opcje red eye!

H.W.D.P [25 Kwiecień 2007, 20:10]
tak tylko z jakiej wersji photoshopa korzystacie? ja mam cs2 7.0 i nie ma tam opcji takich jak red eye czy blend if

uniqat [25 Kwiecień 2007, 18:24]
cs2 7.0 ? stuk puk w g?ow?! cs2 to od wersji 9.0

Piciak [29 Grudzień 2006, 11:19]
w 7.0 opcji red eye nie ma ale blend if jest...

Kocur [12 Listopad 2006, 22:27]
Fajna sprawa. Mo?na te? co? zamkn?? w szklanej kuli, te? fajnie wygl?da

Domin [12 Lipiec 2006, 17:03]
CS2 to 9 a nie 7. A czy ten tutek nie pochodzi z magazynu PSD (numer 15)?

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211335
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159572
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy