Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 2-07-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 52800
Ocena artykułu: 3.7/5
calacalacalapolowapusta

Kropkomania

Pe?ny kolor stopniowo zamienia si? w szeregi kropek coraz mniejszych i mniejszych a? zanika ca?kowicie ?? motyw ten jest coraz cz??ciej wykorzystywany w projektach zarwno prywatnych jak i tych komercyjnych. Obecnie efekt kropek mo?na znale??? w wielu broszurach, folderach reklamowych, a tak?e na plakatach ?? jest ciekawy wizualnie, a uzyskanie takiego efektu w Photoshopie jest bardzo proste i potrzebujemy zaledwie kilku minut na jego wykonanie.

Tworzymy nowy dokument o wymiarach 12 na 12 cm i rozdzielczo?ci 200 dpi w trybie CMYK ?? kolor domy?lny t?a nale?y zmieni? na bia?y (white). Zaznaczamy po?ow? obszaru roboczego Zaznaczeniem prostok?tnym (Rectangular Marquee Tool) i wype?niamy kolorem: CMYK: [30; 0; 100; 0]. Z menu wybieramy polecenie Filtr>Zniekszta??>Wirwka (Filter>Distort>Twirl) i ustawiamy K?t (Angle) wirowania na -709. Dzi?ki temu uzyskamy spiral? ??cz?c? ze sob? dwa kolory z t?a.Z palety narz?dzi wybieramy R?d?k? (Magic Wand Tool) i zaznaczamy ni? kolor zielony. Przechodzimy do Kana?w (Channel), kt- re znajduj? si? na palecie Warstwy (Layers). Mo?emy je tak?e w??czy? poprzez polecenie Okno>Kana?y (Window>Show Channels). Przy aktywnym zaznaczeniu tworzymy Nowy Kana? (Create New Channel) klikaj?c na ikonk? u do?u palety. Nast?pnie wype?niamy zaznaczenie na kanale Alpha1 kolorem bia?ym i odznaczmy obszar selekcji u?ywaj?c skrtu klawiaturowego [Ctrl]+[D]. Rozmywamy kana? wybieraj?c z menu polecenie Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie... (Filter>Blur>Gaussian Blur...). W oknie w?a?ciwo?ci rozmycia ustawiamy Promie? (Radius) na oko?o 22 piksele. Ponownie przechodzimy do filtrw i wybieramy Filtr>Pikslowanie>Raster Kolorowy (Filter>Pixelate>Color Halftone) ?? zmieniamy warto?? Promienia (Max Radius) na 15 pikseli (im wi?ksz? ustawimy liczb?, tym wi?ksze otrzymamy kropki). Na ko?cu zmieniamy nazw? kana?u na Dots. Nadawanie kana?om konkretnych nazw staje si? przydatne przy wczytywaniu zaznaczenia, gdy utworzymy wi?cej kana?w z efektami.Tworzymy kolejny kana? post?puj?c podobnie jak w kroku poprzednim. Zaznaczamy narz?dziem Lasso wielok?tne (Polygonal Lasso Tool) naro?niki kana?u ?? lewy dolny oraz prawy grny ?? i wype?niamy kolorem CMYK: [44; 36; 37; 2], a nast?pnie zmi?kczymy ca?o?? przy u?yciu polecenia Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur) ustawiaj?c Promie? (Radius) na oko?o 70 pikseli. Po rozmyciu kana?u mo?emy przej?? do kroku nast?pnego. Z menu wybieramy polecenie Filtr>Pikslowanie>Mezzotinta (Filter> Pixelate>Mezzotint) i z listy rozwijanej (Type Tool) wybieramy ?rednie Kropki (Medium Dots). Zmieniamy nazw? kana?u na Mezzotint.Mamy utworzone dwa kana?y, mo?emy teraz przej?? do palety Warstwy (Layer) i przenie?? do niej kana?y. Aby to zrobi? musimy stworzy? now? warstw?, ktr? wype?niamy kolorem bia?ym. Nast?pnie tworzymy kolejn? warstw?, do ktrej b?dziemy wczyta? kropki. W tym celu wybieramy Zaznaczenie>Wczytaj zaznaczenie (Select>Load Selection) i z rozwijanej listy dost?pnych Kana?w (Channels) wybieramy wcze?niej utworzony przez nas kana? Dots. Powsta?y w ten sposb obszar selekcji wype?nimy kolorem zielonym: CMYK: [30; 0; 100; 0]. Na dwch kolejnych warstwach wczytujemy kana? o nazwie Mezzotint i wype?niamy zaznaczenie na jednej warstwie kolorem bia?ym, a na drugiej zielonym.Gumk? (Eraser Tool) o mi?kkich kraw?dziach i du?ym promieniu wymazujemy faktur? drobnych plamek w miejscach, gdzie s? one niepotrzebne. Dodajemy napis ??Crazy dots? i gotowe. W ?wiczeniu pokazali?my jak bardzo ciekawy efekt mo?na wykona? w zaledwie kilka chwil, a mo?liwo?ci jego zastosowania s? w zasadzie nieograniczone. Efekt kropek mo?e by? samodzielna grafik? lub te? mo?e pos?u?y? jako element sk?adowy t?a, tekstury lub wi?kszego projektu.

??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [15]

dfmQhzOttPaUPwWftg [31 Pałdziernik 2009, 08:39]
Jt9VbW vtryviplilua, [url=http://ptbgpltvqesk.com/]ptbgpltvqesk[/url], [link=http://vhqykrbsfpbz.com/]vhqykrbsfpbz[/link], http://ewrdbtdifjnr.com/

marioforever [23 Pałdziernik 2008, 18:03]
super tutorialek proscizna wszystko jasne czego tu nie rozumie? :D i ja zrobi?em w RGB wysz?o tak samo. DO Photo-maniak wcale nie znikaj?! zmienia si? tylko ich kolejno?? i trzeba ich dobrze poszuka? ja mam spolszczenie i wszytko gra cho? tez czasem mam k?opot ze znalezieniem filtra :))

Anett z Olsztyna [8 Kwiecień 2008, 13:24]
Prosz?, powiedzcie jak w punkcie 2 mam wype?ni? na bia?o zaznaczenie????

JarO [21 Luty 2008, 20:49]
http://img297.imageshack.us/img297/6103/spiralapomta8.jpg

Photo-maniak [11 Grudzień 2007, 14:44]
Kostii w CS2 jak najbardziej s? filtry pixeluj?ce :) By? mo?e u?ywa?e? spolszczenia - wtedy niektre filtry znikaj? :)

MorganSilvas [28 Wrzesień 2007, 14:28]
a ja mam PS CS2 i mam wtyki pikseluj?ce. jeden mam problem: przy lewym dolnym rogu nie mam zielonego wypelnienia.. :(

Kostii [2 Sierpień 2007, 09:43]
Ciekawe, ale w CS2 nie ma filtrw pixeluj?cych! Jak ju? w tutku s? jakie? dodatkowe filtry to powinny by? za??czone do tutoriala!

Jackson05 [9 Marzec 2007, 16:23]
Fajny tutek fajnie wysz?o chocia? zrobi?em troch? po swojemu ;) Wszystko ok czego wam brakuje w punktach 2 i 3 ?!

tomcio [15 Luty 2007, 10:14]
Nie wychodzi mi

Prezes [26 Listopad 2006, 21:22]
Czego? tutaj w tym opisie brakuje konkretnie w punktach 2 i 3 bo nie wychodzi

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159571
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137716
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97659

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy