Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 2-09-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 211659
Ocena artykułu: 4.5/5
calacalacalacalapolowa

Plakat krainy mroku

Fotomonta? z krainy mroku, czyli jak stworzy? prost?, lecz efektown? grafik?.

Wszystkie pliki ??rd?owe u?yte w tutorialu mo?na pobra? tutaj.

Niebo - tworzenie warstwy
Otwieramy pierwszy plik przedstawiaj?cy niebo. Aby zmieni? odcie? jego na niebieski wybieramy: Obrazek>Dopasuj>Usu? kolor (Image>Adjustments>Destature), a nast?pnie Obrazek>Dopasuj>Balans kolorw (Image>Adjustments>Color Balance) i ustawiamy parametry jak na rysunku. Kopiujemy i wklejamy niebo do nowego pliku o wymiarach 912x2000 pikseli.Mieszanie warstw
Otwieramy drugi plik z fotografi? nieba, kopiujemy j? i wklejamy do naszego pliku. Za pomoc? narz?dzia Przesuni?cie (Move Tool) przemieszczamy fotografi? na sam? gr? okna tak, by pokrywa?a si? z pierwsza warstw?. Mieszanie (Blend Mode) ustawiamy na tryb ?agodne ?wiat?o (Soft Light), ktry jest dost?pny w oknie Warstwy (Layers). Aby wzmocni? efekt gro??nie wygl?daj?cych chmur, duplikujemy warstw? pierwsz? oraz drug?: Warstwa>Powiel Warstw? (Layer>Duplicate Layer) i w obu skopiowanych warstwach ustawiamy tryb ?agodne ?wiat?o (Soft Light). W pierwszej skopiowanej warstwie nieba wybieramy: Obrazek>Dopasuj>Usu? kolor (Image>Adjustments>Destature).Dobr postaci
Wklejamy obrazek wybranej przez nas postaci, t?o usuwamy za pomoc? Gumki (Eraser Tool). Duplikujemy i zmieniamy odcie? na niebieski tak, jak w punkcie 1. Teraz ponownie kopiujemy pierwsz? warstw? 2 razy. Warstwy te przenosimy ponad inne warstwy i ustawiamy tryb mieszania na ?agodne ?wiat?o (Soft Light). Aby posta? nabra?a g?adko?ci dla obu tych warstw wybieramy: Filtr>Rozmycie>Rozmycie Gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur) i ustalamy Promie? na 2,4. Nast?pnie tworzymy now? warstw?: Warstwa>Nowa>Warstwa (Layer>New>Layer), w ktrej przy pomocy narz?dzia Smu?enie (Smudge Tool) o Wytrzyma?o?ci nie wi?kszej ni? 18% poprawiamy wygl?d skry - tutaj u?ywamy okr?g?ego, mi?kkiego p?dzla. Nale?y rwnie? zaznaczy?, ?e wyg?adzanie to dotyczy wszystkich warstw (Sample All Layers).W?osy - zastosowanie p?dzla "z rodziny" Natural Brushes
Faluj?ce na wietrze w?osy domalowujemy w prosty sposb. Tworzymy now? warstw?, w ktrej jakimkolwiek p?dzlem malujemy na czarno lew? stron? w?osw naszej postaci. Za pomoc? narz?dzia Smu?enie (Smudge Tool) - Wytrzyma?o?? (Strength) oko?o 89% - i drugiego lub trzeciego p?dzla z zestawu Natural Brushes, tworzymy pasma w?osw poci?gaj?c p?dzlem od cz??ci przez nas pomalowanej w lewo. Pami?tajmy, ?e nie dotyczy to wszystkich warstw, lecz tej konkretnej.Zastosowanie trybu mieszania Soft Light
Otwieramy obrazek z wod?, kopiujemy go, wklejamy do naszego pliku i umieszczamy na samym dole. W celu zmiany kolorw na ciemne wybieramy: Obrazek>Dopasuj>Odwrotno?? (Image>Adjustments>Invert) i wed?ug wcze?niejszych wskazwek zmieniamy kolor na niebieski odcie?, duplikujemy, i w skopiowanej warstwie ustawiamy tryb mieszania na ?agodne ?wiat?o (Soft Light).Zastosowanie trybu mieszania Soft Light ci?g dlaszy...
Do wykonania powy?szej czynno?ci b?dziemy g?wnie u?ywa? obrazka wody, ktry znajduje si? pod postaci?. Kopijujemy niebiesk? warstw? wody i przenosimy j? tak, by zakrywa?a sukienk? (oprcz grnej jej cz??ci). Ustawiamy po raz kolejny tryb mieszania na ?agodne ?wiat?o (Soft Light). W ten sposb tworzymy na sukience cienie, a okr?g?? Gumk? (Erasel Tool) o mi?kkim brzegu wycieramy te z nich, ktre znajduj? si? w niepo??danych miejscach. Czynno?? nale?y powtrzy? kilka razy, by sukienka przybra?a ciemniejsz? barw?, szczeglnie u do?u. Oczywi?cie dla urozmaicenia mo?emy u?y? tak?e zdj?? nieba - wtedy post?pujemy identycznie.Tryb mieszania Overlay
U do?u, na brzegu sukienki nadal dostrzegamy ja?niejsze kraw?dzie, ktre nale?y przyciemni?. Aby to uczyni? tworzymy now? warstw?, malujemy cienie czarnym p?dzlem o mi?kkim brzegu i zmieniamy tryb mieszania na Na?k?adka (Overlay). Czynno?? t? trzeba powtrzy?, a? do ca?kowitego zakrycia jasnych brzegw sukni.Odbicie lustrzane w wodzie
Za pomoc? Zaznaczenia Prostok?tnego (Rectangular Marquee Tool) okre?lamy obszar naszej grafiki, na ktrym znajduje si? posta?. Kopiujemy zaznaczony obszar z wszystkimi warstwami (Copy Merged) i wklejamy. Za pomoc? [Ctr]+[T] zmieniamy pozycj? obrazku - musimy nie tylko go ?cisn??, lecz tak?e i odwrci?, a nast?pnie umie?ci? na poziomie wody i ustawi? tryb mieszania na Jasne ?wiat?o (Soft Light) lub Nak?adka (Overlay) - w zale?no?ci od tego, jak silny efekt chcemy uzyska?.Aureola
Na nowej warstwie za pomoc? Zaznaczenia Eliptycznego (Elliptical Marquee Tool) okre?lamy kszta?t aureoli nad g?ow? postaci. Klikamy Edycja>Obrysuj (Edit>Stroke), w oknie dialogowym okre?lamy szeroko?? na 1 piksel i wybieramy kolor bia?y. Kopijujemy warstw? przynajmniej 2 razy i za pomoc?: Filtr>Rozmycie>Rozmycie Gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur) rozmywamy obraz na oko?o 2,0-3,0 piksele.Zako?czenie
W ten oto prosty sposb doszli?my do ko?ca. Tutorial ten pokazuje jak w krtkim czasie stworzy? efektowny, mroczny fotomonta?. Pami?taj jednak, ?e to tylko jeden z wielu przyk?adw- teraz Twoja kolej. B?d?? twrczy i zrb w?asne fotomonta?e, ktrymi pochwalisz si? w gronie znajomych. Nie zapominaj, ?e nie ma w tym nic trudnego. Jedyn? rzecz?, ktra Ci? ogranicza jest Twoja w?asna wyobra??nia, a Photoshop dzi?ki licznym narz?dziom stwarza niepowtarzaln? szans?, by? mg? "urzeczywistni?" swoje pomys?y, wizje, sny czy marzenia. Powodzenia oraz weny twrczej!??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [11955]

Rakplaulk [31 Pałdziernik 2009, 14:37]
http://jgfuyouopp.com/

MJAYNYXu [31 Pałdziernik 2009, 09:16]
nCiaRV xcsriagzzzuj, [url=http://mhttrksdvvyn.com/]mhttrksdvvyn[/url], [link=http://jdwlotvkfwdd.com/]jdwlotvkfwdd[/link], http://xnmldcmkaaoc.com/

fnjvCrzWzTanaMmY [31 Pałdziernik 2009, 09:06]
CDEMAR wcafresoaozr, [url=http://hztuquaxpxbn.com/]hztuquaxpxbn[/url], [link=http://ysvzdmtqtbww.com/]ysvzdmtqtbww[/link], http://jqrhnusnxmzw.com/

Metyjsooop [27 Pałdziernik 2009, 06:12]
http://ogofutefe.forum24.ru

Metyjsooop [27 Pałdziernik 2009, 03:20]
http://oxamiserowagehe.forum24.ru

rutButtyvef [14 Pałdziernik 2009, 00:08]
who wrote canon rock live from sturgis nickelback lava rock for flower bed vcu dance flute music sheets frank zappa on miami vice sharks mio rock classical music concerts dec 2007 montreal canada moroccan belly dance outfit elvis presley birth date and death screen doors phoenix fiberoptic laryngoscopy vocal cords rock blues eros ramazzotti terra promessa lyrics the pretenders foo fighters http://vrot.info/kiss/download-kiss-i-wanna-rock-and-roll-all-night

ioningDiush [13 Pałdziernik 2009, 09:37]
cialis generic memory enhancing drugs mercedes trucks recent news about bacteria and viruses http://boxesandarrows.com/person/51528 onlinecasinos http://boxesandarrows.com/person/51840 phenterminepill no deposit casinos vein centers for excellence of massachusetts internet gambling home health agencies chicago http://boxesandarrows.com/person/51160 cialis http://boxesandarrows.com/person/51500 mercedes http://boxesandarrows.com/person/51842 rxlevitra http://boxesandarrows.com/person/51843 cruises download rap music major drug metabolites hair loss baldness propecia health clubs aberdeen buy xanax usa pharmacy what will lower my blood sugar buy phentermine mechanism of occurence of urinary tract infections http://boxesandarrows.com/person/51603 gamblingonline http://boxesandarrows.com/person/51617 rapmusic http://boxesandarrows.com/person/51690 orderpropecia http://boxesandarrows.com/person/51722 orderxanax cheap levitra scott drug report cheap wedding cruises allegra vs clarinex

Sheamsaleks [12 Pałdziernik 2009, 22:29]
cialis tadalafil any new updates on treating diabetes 2 mercedes diesel cars what does a pharmacy technician do online casinos the best free diet plan gambling online fubao health store review rap artists nambi medical order propecia dieta natural diabetes order xanax canine pra blood test discount phentermine neutrasystem diet cheap levitra penis vein under head all inclusive family cruises orgasm advice http://boxesandarrows.com/person/51160 cialis http://boxesandarrows.com/person/51500 mercedes http://boxesandarrows.com/person/51528 onlinecasinos http://boxesandarrows.com/person/51603 gamblingonline http://boxesandarrows.com/person/51617 rapmusic http://boxesandarrows.com/person/51690 orderpropecia http://boxesandarrows.com/person/51722 orderxanax http://boxesandarrows.com/person/51840 phenterminepill http://boxesandarrows.com/person/51842 rxlevitra http://boxesandarrows.com/person/51843 cruises

WraddyLyday [12 Pałdziernik 2009, 05:21]
http://boxesandarrows.com/person/51160 cialis http://boxesandarrows.com/person/51500 mercedes http://boxesandarrows.com/person/51528 onlinecasinos http://boxesandarrows.com/person/51603 gamblingonline http://boxesandarrows.com/person/51617 rapmusic http://boxesandarrows.com/person/51690 orderpropecia http://boxesandarrows.com/person/51722 orderxanax http://boxesandarrows.com/person/51840 phenterminepill http://boxesandarrows.com/person/51842 rxlevitra http://boxesandarrows.com/person/51843 cruises cialis generic psi individual health insurance mercedes oil change cat urinary infection online casinos dickies medical work wear roulette gambling women who drink 2 glasses of wine per day and cholesterol download rap music medical code salaries order propecia free vitamin review on line buy xanax without a prescription hydrocodone pill identifier buy phentermine how do i treat a mouth infection buy levitra sleeping sacks all inclusive family cruises american dental association

enepubtenia [10 Pałdziernik 2009, 08:37]
http://boxesandarrows.com/person/51160 cialis http://boxesandarrows.com/person/51500 mercedes http://boxesandarrows.com/person/51528 onlinecasinos http://boxesandarrows.com/person/51603 gamblingonline http://boxesandarrows.com/person/51617 rapmusic http://boxesandarrows.com/person/51690 orderpropecia http://boxesandarrows.com/person/51722 orderxanax http://boxesandarrows.com/person/51840 phenterminepill http://boxesandarrows.com/person/51842 rxlevitra http://boxesandarrows.com/person/51843 cruises cialis the movie brats and drugs mercedes oil change medical social worker oklahoma no deposit casinos veterinary medicine journal internet gambling medical pictures of ecstasy rap artists how was the great depression of black people propecia cheapest affordable dental order xanax now visa syndrome hypotonia cerebellar vermis atrophy cheap phentermine purina veterinary diet levitra dosage foods with tadalafil penis enlargement cheap wedding cruises prostate screening powerpoint

  1 / 1196
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211659
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159866
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 138274
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 108306
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 98280

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy