Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 11-05-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 54762
Ocena artykułu: 3.9/5
calacalacalacalapusta

Odbicie na szk?ach okularw

Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, ?e w okularach sfotografowanych modeli odbija si? o?wietlenie i wyposa?enie studio. W takich sytuacjach bardzo cz?sto stosuje si? sztuczk? polegaj?c? na zast?pieniu tych odbi? innymi, bardziej pasuj?cymi do projektu, w ktrym wykorzystane b?dzie zdj?cie. Ze sztuczk? t? mo?na zetkn?? si? praktycznie wsz?dzie, pocz?wszy od plakatw filmowych (zosta?a ona zastosowana m.in. na plakacie filmu Urodzeni mordercy), przez reklamy w czasopismach a? do banerw internetowych, na ktrych w ciemnych okularach r?nych osb pojawiaj? si? najdziwniejsze b?yski i odbicia.

Wczytaj zdj?cie osoby w okularach przeciws?onecznych (przyk?ad na rysunku obok). Projekt b?dzie polega? na zasugerowaniu ogl?daj?cemu, ?e posta? na zdj?ciu gra w karty ?? efekt ten uzyskamy przez dodanie odpowiedniego odbicia w okularach modela.Naci?nij klawisz L, aby w??czy? narz?dzie Lasso (lub wybierz dowolne inne narz?dzie zaznaczania, ktrym lubisz si? pos?ugiwa?) i utwrz zaznaczenie obejmuj?ce wn?trze okularw (rysunek obok).Wczytaj zdj?cie, ktre pos?u?y do przygotowania odbicia (w tym przypadku b?dzie to d?o? trzymaj?ca karty). Naci?nij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby zaznaczy? ca?? fotografi?, a nast?pnie skopiuj j? do schowka, korzystaj?c ze skrtu Ctrl+C (Mac OS: Command+C).Wr? do zdj?cia m??czyzny w okularach. Zaznaczenie, ktre przygotowa?e? wcze?niej, powinno by? nadal aktywne. Skorzystaj z polecenia Edit/Paste Into (Edycja/Wklej na) i wklej skopiowane zdj?cie z kartami do wn?trza tego zaznaczenia. Wklejona fotografia najprawdopodobniej b?dzie o wiele za du?a, skorzystaj wi?c ze skrtu Ctrl+T (Mac OS: Command+T), aby wyda? polece- nie Free Transform (Przekszta?? swobodnie). Naci?nij i przytrzymaj klawisz Shift, a nast?pnie kliknij jeden z uchwytw w naro?nikach ramki przekszta?cenia i przeci?gnij go do wn?trza ramki, aby przeskalowa? zaznaczony fragment (rysunek obok). Naci?nij Enter (Mac OS: Return), aby zatwierdzi? wykonane przekszta?cenie.Skopiowany fragment trzeba teraz dopasowa? w taki sposb, aby sprawia? wra?enie odbicia, a nie wygl?da? jak kawa?ek zdj?cia naklejony na okulary przeciws?oneczne. Rozpocznij od wybrania efektu Inner Shadow (Cie? wewn?trzny) z rozwijanego menu, dost?pnego po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajduj?cej si? na dole palety warstw. Gdy pojawi si? okno dialogowe z opcjami dotycz?cymi wybranego efektu, zmie? warto?? parametru Distance (Odleg?o??) na 1, parametru Size (Wielko??) na 3 oraz parametru Angle (K?t) na 120, a na koniec kliknij przycisk OK. Wzd?u? wewn?trznej kraw?dzi wklejonego fragmentu pojawi si? delikatny cie? (rysunek obok).Zmieniaj?c tryb mieszania warstwy z wklejon? fotografi? z Normal (Zwyk?y) na Screen (Mno?enie odwrotno?ci) (rysunek obok), dodatkowo zwi?kszymy realizm odbicia.Mimo naszych dzia?a?, odbicie nadal jest zbyt wyra??ne. Korzystaj?c z palety warstw, zmniejsz warto?? parametru Opacity (Krycie) dla warstwy z odbiciem do 50% (rysunek obok).Na koniec nale?y uzupe?ni? projekt odpowiednimi informacjami tekstowymi. Do stworzenia napisw pokazanych na przyk?adzie obok wykorzysta?em czcionk? Helvetica Regular.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Efekty specjalne
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [13]

!!! [6 Sierpień 2008, 17:24]
bardzo mi sie przydalo !

kaplan [4 Czerwiec 2008, 22:11]
Ten tutorial jest z ksi??ki Scotta Kelbyego "Photoshop efekty specjalne" - polecam:)

DntSLn [27 Grudzień 2007, 19:01]
Ludzie czepiaj? si? szczeg?w... dobry pomys? Stary i ?wietna realizacja - przyst?pna dla pocz?tkuj?cych, dzi?ki! Pzdr

dusielec [21 Sierpień 2007, 16:35]
co do napisu lustrzane odbicie fakt, ale co do reki niekoniecznie bo gdy jest to prawa reka i prawe oko to jest dobrze

dwd [16 Sierpień 2007, 19:49]
Co? mi tu ?mierdzi - murzyn ma bia?e r?ce?

lol [27 Lipiec 2007, 00:30]
macintosh? bo?e ale gwno!

PhotpshopManial [13 Lipiec 2007, 17:03]
Oj oj oj:D Tak jak poprzednicy:D Gdzie jest odbicie lustrzane?? W tym wypadku wygl?da jakby owy m??czyzna mial karty w?o?one miedzzy oczy a okulary hehe:) iepopisaliscie sie:) a poza tym ja w swoich tutorialach opisuje nieco inn? metod? odbic wg mnie nieco bardziej realistyczna... polecam tez truyb S?abego ?wiat?a;)

MORO [19 Maj 2007, 14:33]
ma?y b?ad ... odbicie w okularach jest odbiciem lustrzanym ...wiec literki i cyferki nieco inaczej by wyglada?y ;P

obaster [15 Kwiecień 2007, 10:45]
Fajny tutorial,przydatna ta umiej?tno?? robienia odbi?

frantic [16 Sierpień 2006, 01:04]
fajnie to wyglada:) zrobilam siebie a w okularkach widac mojego misiaka z tym ze ja jestem black&white a on w colorze:)

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211352
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137756
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy