Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 12-05-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 74747
Ocena artykułu: 3.2/5
calacalacalapustapusta

Komiksowanie postaci

Od pewnego czasu w filmach i wideoklipach mo?na zaobserwowa? u?ywanie efektw "komiksowych". Oczywi?cie zwolennikw takiego stylu jest tyle samo co przeciwnikw. My jednak nie b?dziemy podejmowa? prby polemiki pomi?dzy nimi, sprbujemy natomiast przekszta?ci? zdj?cie z aparatu cyfrowego w obrazek rodem z komiksu. Przedstawiona w ?wiczeniu technika ??komiksowania? zdj?? mo?e mie? du?e zastosowanie w reklamie, poniewa? obrazki powsta?e w ten sposb przykuwaj? uwag? widza, a teksty zawarte w tak zwanych "dymkach" prowadz? go przez ca?o?? pracy.

Cele: - dzia?anie polecenia Posteryzacja (Posterize)
- zastosowanie filtra Rozmycie powierzchniowe (Surface Blur),

U?ycie filtra Surface Blur
Zaczynamy prac? od otworzenia zdj?cia: photo.tif, a nast?pnie skopiowania warstwy z t?em u?ywaj?c do tego skrt klawiszowy: [Ctrl]+[J]. Tak powsta?? warstw? nazywamy oryginal i kopiujemy za pomoc? tej samej kombinacji klawiszy: [Ctrl]+[J] - na tej warstwie zastosujemy filtr Surface Blur. W otworzonym zdj?ciu jest widocznych wiele szczeg?w, ktrych nie powinno by? na komiksowym obrazku, aby si? ich pozby? nak?adamy na nowopowsta?? warstw? Filtr>Rozmycie>Rozmycie powierzchniowe (Filter>Blur>Surface Blur) z parametrami jak na rysunku.Wyodr?bnienie postaci z t?a
Wybieramy narz?dzie Piro (Pen Tool), tworzymy ?cie?k? wok? ?o?nierza i nazywamy j? All, nast?pnie przekszta?camy j? w zaznaczenie poprzez klikni?cie na warstw? All wraz z przytrzymanym klawiszem [Ctrl]. Przechodzimy do warstwy SurfaceBlur, kopiujemy do nowej warstwy zaznaczon? posta? [Ctrl]+[J], a nast?pnie nazywamy j? figure. Pod ni? tworzymy kolejn? warstw?, wybieramy bia?y kolor narz?dzia i u?ywaj?c skrtu klawiszowego: [Alt]+[Backspace] wype?niamy bia?ym kolorem - nazywamy j? secondary_background.Usuni?cie koloru z postaci i poprawienie kontrastu
Klikamy na czwart? ikonk? w palecie Warstwy (Layers): Nowe wype?nienie lub warstwa dopasowania>Mieszanie kana?w (Create new fill or adjustment layer>Channel Mixer) z parametrami jak na rysunku.Usuni?cie koloru spowodowa?o jej rozja?nienie - przyciemniamy, poprzez dwukrotne skopiowanie warstwy figure i zmienienie w nowych warstwach trybu nak?adania koloru na Mno?enie (Multiply). Niektre elementy postaci s? teraz zbyt ciemne, dlatego te? usuwamy je, u?ywaj?c maski warstwy (trzecia ikona w dole palety Warstwy ) i p?dzla w czarnym kolorze.U?ycie polecenia Posterize
Komiksowy charakter postaci uzyskamy dzi?ki posteryzacji, czyli ograniczeniu liczby poziomw szaro?ci. W tym celu klikamy na czwart? ikonk? w dole palety Warstwy (Layers) i wybieramy opcj? Posteryzacja (Posterize). Po pojawieniu si? okienka dialogowego wpisujemy warto?? 10 - co wskazuje na to, ?e w obrazku liczba poziomw szaro?ci zostaje obci?ta do 10. Efekt zastosowania polecenia Posteryzacja jest widoczny na rysunku.

Tworzenie obrysw g?wnych elementw ?o?nierza
Kopiujemy komiksowego ?o?nierza wraz ze wszystkimi warstwami dopasowania do jednej o nazwie figure_ok. W tym celu wy??czamy widoczno?? warstwy secondary_background, tworzymy now? warstw? i kopiujemy do niej ca?? widoczn? zawarto?? poni?szych warstw [Ctrl]+[Shift]+[Alt]+[E]. Nast?pnie wybieramy narz?dzie Piro (Pen Tool) i podobnie jak w kroku nr 2 obrysowujemy ?cie?k? g?wne elementy ?o?nierza takie jak r?ce, karabin, naboje, twarz, pas, granat oraz buty.

Grupowanie warstw i skopiowanie g?wnych elementw postaci
Przejrzysto?? naszej pracy zapewni skatalogowanie wybranych warstw. W tym celu zaznaczamy najwy?sz? warstw? i z przytrzymanym klawiszem [Shft] przechodzimy do warstwy figure_ok, nast?pnie wybieramy:Warstwa>Nowa>Grupa z warstw (Layer>New>Group from Layers) i nazywamy solider
Dzi?ki stworzonym w kroku 5 ?cie?kom, kopiujemy elementy warstwy figure_ok, czyli klikamy w dan? ?cie?k? przytrzymuj?c klawisz [Ctrl], a nast?pnie uaktywniamy warstw? figure_ok i kopiujemy dany element [Ctrl]+[J]. W taki sposb powsta?y warstwy jak na rysunku.

Kolorowanie postaci ?? etap I
Kolorowanie postaci rozpoczynamy od jej najwi?kszych elementw, czyli w naszym przypadku od munduru. Zaznaczamy warstw? figure_ok, tworzymy now?, nazywamy j? uniform i wype?niamy kolorem o warto?ciach: CMYK: [22, 0, 100, 45], nast?pnie przenosimy pod figure_ok, a warstwie figure_ok zmieniamy tryb nak?adania koloru na Mno?enie (Multiply). W identyczny sposb kolorujemy kolejne obszary ?o?nierza: skin_color CMYK: [0, 22, 11, 0], cartridges_color CMYK: [0, 100, 100, 0], rifle_color CMYK: [74, 52, 22, 2].Kolorowanie postaci ?? etap II
W tym etapie elementy postaci kolorujemy dzi?ki zmianom trybu nak?adania koloru. Przechodzimy do warstwy belt i zmieniamy jej tryb na Nasycenie (Saturation), nast?pnej warstwie na Nak?adka (Overlay), natomiast warstw? boots kopiujemy i skopiowanej warstwie zmieniamy tryb nak?adania koloru na Dosycenie koloru (Color Burn). Mo?emy jeszcze poprawi? kontrast w twarzy i d?oniach - aby go zwi?kszy?, kopiujemy warstw? skin i nowopowsta?ej warstwie zmieniamy tryb na Dosycenie koloru (Color Burn).

Dodanie wi?cej szczeg?w do twarzy ?o?nierza
Zaznaczamy ?cie?k? face, przechodzimy do oryginal, kopiujemy [Ctrl]+[J], nazywamy additional_face i dodajemy jej warstw? dopasowania Poziomy(Levels) (czwarta ikonka w dolnej cz??ci palety Warstwy (Layers)) z warto?ciami jak na rysunku. Zostawiamy widoczno?? warstw jak na zrzucie, tworzymy now?, nazywamy j? additional_face2 i kopiujemy do niej zawarto?? warstw widocznych: [Ctlr]+[Shift]+[Alt]+[E]. Przenosimy j? nad skin_copy, zmieniamy jej tryb nak?adania koloru na Mno?enie (Multiply) i maskujemy elementy niepotrzebne.

Dodanie t?a
Przechodzimy do warstwy oryginal, kopiujemy j? [Ctrl]+[J], a nast?pnie zmieniamy jej tryb nak?adania koloru na Mno?enie (Multiply) i zmniejszamy parametr Krycie (Opacity) do 50%. W nast?pnej kolejno?ci dodajemy warstw? dopasowania Mapa Gradientu (Gradient Map) (czwarta ikonka na dole palety Warstwy (Layers)) i wybieramy gradient o nazwie Gray Value Stripes. Przygotowane t?o jest widoczne na rysunku.

Umieszczenie dymka z tekstem
Tworzymy zestaw warstw dodatki. Wybieramy narz?dzie Kszta?t W?asny (Custom Shape Tool) a nast?pnie kszta?t dymka, umieszczamy go nad postaci?, zaznaczamy, tworzymy now? warstw? talkbubble 1 i wype?niamy bia?ym kolorem narz?dzia [Alt]+[Backspace], kopiujemy, przenosimy pod warstw? talkbubble 1, zmieniamy jej nazw? na talkbubble 2 oraz blokujemy przejrzysto?? pikseli, wype?niamy j? czarnym kolorem, przenosimy o kilka pikseli w d? i kilka w lew? stron?. Ko?cz?c prac? wpisujemy tekst czyli kropki pisane czcionk? Tahoma .Uda?o nam si? uzyska? komiksowy charakter obrazka ze zwyk?ego zdj?cia. Metoda okaza?a si? prosta i szybka pomimo wielu utworzonych w pliku warstw. Mam nadziej?, ?e przedstawione przeze mnie ?wiczenie zach?ci?o Was do ??komiksowania? zdj??, oraz projektowania historii obrazkowych.

??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [17]

Selena [18 Listopad 2008, 20:29]
omG jest wiele sposobow by to bylo o polowe krotsze i niekiedy efekt o niebo lepszy ;))

Madziarasaa [6 Pałdziernik 2008, 17:29]
kupa roboty z tym , ale efekt fajny widze, narazie nie robi bo duzo robory, ale fajne, fajne

Frunia [5 Maj 2008, 22:16]
co? tu jest nie tak jak by? powinno..co? jest pomini?te..nie wspon? i? zagmatwane

PhotoMan [11 Wrzesień 2007, 19:57]
To jest tutek z magazynu PSD. Nestety jest on ci?zki w wykonaiu i s? o wiele prostsze metody

Anonim [5 Kwiecień 2007, 21:14]
tez mam siodemke i nie ma opcji surface blur moze to smart blur

Gamer [16 Luty 2007, 23:49]
A ja znam komiksowanie w owiele ?atwiejszym sposobie!!

ch?opiec papu??ny [28 Grudzień 2006, 10:03]
Tutorial jest zle napisany. Nie mozna odnalezcv polowy narzedzi, a rob?c wed?ug tekstu, okazuje si?, ??e "co? robimy" ale nie to co jest napisane.

przemo [22 Listopad 2006, 17:47]
max podaj jakich opcji ty u?ywasz

przemo [22 Listopad 2006, 08:18]
spoko to jest ale nieznam wszystkich tych opcji wi?c potrzebuje wi?cej czasu i pomocy na to by uzyskac taki wefekt

ca9Ff [25 Pałdziernik 2006, 07:00]
A mi si? w?a?nie tamten nie podoba.. Ten jest bardziej wywa?ony... Fajnie tylko du?o roboty :/

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211351
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137755
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy