Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 13-05-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 41791
Ocena artykułu: 3.6/5
calacalacalapolowapusta

Zakr?cony obiekt

W poni?szym ?wiczeniu poka?? jak mo?na stworzy? ciekawy abstrakcyjny obiekt korzystaj?c wy??cznie w programu Adobe Photoshop. Do jego utworzenia wykorzystamy do?? rzadko stosowan? funkcj? programu - Zadania (Actions).

Tworzenie kszta?tu
Na pocz?tku resetujemy kolory naciskaj?c klawisz [D]. Nast?pnie tworzymy nowy dokument o wymiarach 1700 na 1700 pikseli, 300 dpi i wype?niamy warstw? T?o (Background) czarnym kolorem. Za pomoc? Pira (Pen Tool) rysujemy kszta?t podobny do tego z rysunku powy?ej.Wype?nienie
Przechodzimy do palety ?cie?ki (Paths) i z wci?ni?tym klawiszem [Ctrl] klikamy na utworzon? ?cie?k?. Nast?pnie wracamy do zak?adki Warstwy (Layers), dodajemy now? warstw? i wybieramy narz?dzie Gradient (Gradient Tool). Ustawiamy jego kolory i parametry tak, jak to wida? na rysunkach. Je?eli otrzymali?my zamierzony efekt przechodzimy do zak?adki Filtry (Filter). Wybieramy Filtr>Szkic>Chrom (Filter>Sketch>Chrome) i ustawiamy jego parametry: Szczeg?: (Detail): 0; G?adko?? (Smoothness):10. Odznaczamy selekcj?.Transformacja
Wybieramy polecenie Edycja> Przekszta??>Perspektywa (Edit>Transform>Prespektive), ?apiemy za prawy dolny rg i przeci?gamy go w lewy grny rg. Akceptujemy modyfikacj?, po czym znowu wybieramy to samo polecenie, ?apiemy za prawy dolny rg i przeci?gamy go w stron? prawego grnego rogu. Kolejno dodajemy cie? - Warstwa>Styl warstwy>Cie? (Layer>Layer Style>Drop Shadow) i ustawiamy parametry jak na obrazku. Nast?pnie tworzymy now? warstw? pod obiektem, wy??czamy warstw? z czarnym t?em, przechodzimy do warstwy z obiektem i ??czymy warstwy - [Ctrl]+[E].Tworzenie Zada? (Actions)
Kolejny krok to tworzenie zadania. Zadanie jest zestawem procedur, ktre p??niej dzia?aj? automatycznie. W zak?adce Zadania (Actions) klikamy na ma?y trjk?cik znajduj?cy si? po prawej stronie panelu i wybieramy polecenie Nowe zadanie (New Action). Nazywamy je np. Twist, ustalamy klawisz funkcyjny np. F8 i wciskamy opcj? Nagraj (Record). Od tego momentu zaczynamy tworzy? Zadanie (Action).Tworzenie Zada? cd.
Powielamy warstw? z naszym obiektem po czym wybieramy polecenie Edycja>Przekszta??>Obrt (Edit>Transform>Rotate). Na grze w opcjach wpisujemy nast?puj?ce warto?ci W: 90% H: 90% K?t (Angle): -10 st. Akceptujemy i wciskamy przycisk Zatrzymaj (Stop) w zak?adce Zada?. Nast?pnie wciskamy wybrany klawisz funkcyjny (w naszym przypadku F8) do czasu, a? otrzymamy zaplanowany efekt. ??czmy powsta?e warstwy w jedn? wciskaj?c [Ctrl]+[Shft]+[E] i zapisujmy dokument jako shape.psd. W ten sposb uda?o nam si? stworzy? abstrakcyjny obiekt 3d, do ktremu teraz dodamy t?o.T?o
Tworzymy nowy dokument formatu A4, 300 dpi, wybieramy narz?dzie Gradient i wype?niamy nim t?o - w tym przypadku kolorami #6D9DA7 i #A3CCD4. Nast?pnie tworzymy now? warstw? zmniejszamy jej Krycie (Opacity) do 60% i ponownie wype?niamy warstw? gradientem na dole po lewej stronie. Rodzaj gradientu: Kolor narz?dzia do przezroczysto?ci z parametrem G?adko?? (Smoothness): 50%. W ten sposb otrzymujemy t?o.Obiekt
Teraz umieszczamy w dokumencie wcze?niej zrobiony obiekt i zwi?kszamy jego Jasno?? (Lightness) do 100, nast?pnie nadajemy mu kolor za pomoc? polecenia Obrazek>Dopasuj>Barwa/Nasycenie (Image>Adjustments>Hue/Saturation) - ustawiamy opcje jak na rysunku. Powielamy t? warstw? i przenosimy j? pod obiekt. Zmieniamy Krycie tej warstwy (Opacity) na 25%. Wybieramy polecenie Edycja>Przekszta??>Skalowanie (Edit>Transform>Scale) i ustawiamy nast?puj?ce parametry W: 120% H: 120%; K?t (Angle): 25 st.Dodatki
Aby stworzy? bia?e punkciki na grafice, dodajemy now? warstw? i wybieramy p?dzel z mi?kkim zako?czeniem. Nast?pnie przechodzimy do w?a?ciwo?ci p?dzli i ustawiamy nast?puj?ce parametry: ?rednica (Diameter): 41; K?t (Angle): 0; Zaokr?glenie (Roundness): 100%; Twardo?? (Hardness): 0; Odst?py (Spacing) 1000% i rysujemy nim bia?e punkciki na naszym obiekcie. Za pomoc? O?wka o grubo?ci 3 pikseli rysujemy 2 pionowe linie po lewej stronie obrazka. Przechodzimy do w?a?ciwo?ci o?wka i zmieniamy Odst?py (Spacing) na 1000% (co pozwoli uzyska? nam przerywan? lini?) i rysujemy kilka takich linii.Dodatki II
Tworzymy now? warstw? o Kryciu (Opacity) 10% i za pomoc? p?dzla z tward? ko?cwk? o wielko?ci 250 pikseli rysujemy pionow? lini? na 3 wysoko?ci dokumentu. Nast?pnie wybieramy polecenie Edycja>Przekszta??>Obrt (Edit>Transform>Rotate) i obracamy lini? o 50 st. Kolejno powielamy j? kilka razy i rozmieszczmy po prawej stronie. Je?eli kto? lubi mo?e zrobi? wi?cej dodatkw w tle, np. umie?ci? pomniejszony obiekt, napis czy logo. Umieszczenie elementw wyko?czeniowych zale?y od naszej inwencji.??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [27]

bmojjtUOoTyrXvxEgt [31 Pałdziernik 2009, 09:00]
wMSfos onjdiuxcpelh, [url=http://ablvmrsktwjs.com/]ablvmrsktwjs[/url], [link=http://tfcojabtdklo.com/]tfcojabtdklo[/link], http://nekzukmaupys.com/

charlie [17 Marzec 2009, 20:23]
w tym 5. punkcie to mi sie tak pomnijesza jak wciskam F8 ze nic nie widac i koniec. nie chce mi sie swtozyc. piszczie prosze za na gadu : 13892012

charlie [14 Marzec 2009, 12:47]
buu.. nie wychdozi mi nic..;(

Michu [30 Sierpień 2008, 15:46]
a ja znalazlem sie w 4 punkcie i nie moge znalesc "Zadania (Actions)" moze mi ktos pomoc?? moje gg to 4734582

graf [1 Czerwiec 2008, 22:30]
aby mogl zrobic do knca punkt 2 musi przy tworzeniu nowego obrazka wybrac RGB 8 bit ps. tez mailem ten problem

DanielKosak [20 Kwiecień 2008, 16:26]
hehe a co to jest? http://www.tutorialized.com/view/tutorial/3D-Spiral-Abstract/5868

Mike [14 Pałdziernik 2007, 00:28]
Efekt jest rzeczywiscie rewelacyjny - ALE. Jak zawsze jest jakies ale. Tak koldzy wczesniej mam problem z zastosowaniem flitru sketch w punkcie 2 (funkcja nieaktywna) i stanalem rowniez w punkcie 7. Czy ktos moze troszke prosciej to wytlumaczyc

wookiee22 [29 Wrzesień 2007, 11:57]
Sko?czy?em, ale mia?em problem z krokiem bodaj 7. "zwi?kszamy jego Jasno?? (Lightness) do 100...". Je?li potrafi kto? lepiej to opisa?, to prosi?bym o kontakt :) Zawsze warto si? czego? dowiedzie?. GG 4040162. Mimo to, ?e w tym kroku 7. by? problem, to i tak efekt nie jest najgorszy.

mateQQ [31 Lipiec 2007, 15:52]
mo?na da? inny kszta?t fajne rzeczy wychodz? ;)

... [13 Lipiec 2007, 10:11]
bezx nadzieja, gdzie jest to pioro!!!!

  1 / 3
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159571
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137716
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97659

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy