Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 13-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 44222
Ocena artykułu: 2.5/5
calacalapolowapustapusta

Ca?kiem inny portret dziecka

Jednym z najbardziej popularnych tematw uwiecznianych na zdj?ciach s? dzieci w rodzinnym archiwum mo?na znale??? wiele fotografii przedstawiaj?cych nasze pociechy. Niestety nie wszystkie zdj?cia zosta?y wykonane z nale?yt? staranno?ci?. Nieprawid?owo dobrana ekspozycja wp?ywa na ostateczny wygl?d fotografii, niezale?nie od tego, czy zosta?a ona poprawnie skomponowana, czy nie. W tym tutorialu zostanie opisany proces, w ktrym s?abej jako?ci zdj?cie dziecka zostanie przekszta?cone w efektowny portret. Po wydrukowaniu i oprawieniu ostateczny efekt pracy mo?e sta? si? ozdob? mieszkania.Ziarno b?ony filmowej
Otwieramy zdj?cie dziewczynki, powielamy warstw? T?o (Background) [Ctrl]+[J] i zmieniamy jej tryb mieszania na Nak?adka (Overlay). Nast?pnie stosujemy filtr Ziarno b?ony filmowej (Film Grain) Filtr>Artystyczny>Ziarno b?ony filmowej (Filter>Artistic>Film Grain) z nast?puj?cymi parametrami: Ziarno (Grain): 20; Obszar pod?wietlenia (Highlight Area): 0; Intensywno?? (Intensity): 10, po czym zmniejszamy poziom nasycenia kolorw do warto?ci -100 za pomoc? polecenia Obrazek> Dopasuj> Barwa/Nasycenie (Image> Adjustment> Hue/Saturation) [Ctrl]+[U].Zmiana Poziomw
Przechodzimy do edycji poziomw, wybieramy polecenie Obrazek> Dopasuj> Poziomy (Image> Adjustments> Levels) i ustawiamy Poziomy wej?cia (Input Levels) na warto?ci: 45; 1,30; 235. Nazw? warstwy zmieniamy na Grayscale. Nast?pnie powielamy warstw? T?o, kopii zmieniamy tryb mieszania na Nak?adka (Overlay) i ponownie edytujemy Poziomy (Levels) Poziomy wej?cia (Input Levels): 5; 1,12; 227. Tak zmodyfikowan? warstw? powielmy i ustawiamy nowej warstwie tryb mieszania na Mno?enie Odwrotno?ci (Screen).Posteryzacja brzegw
Powielamy warstw? T?o (Background) i kopi? przenosimy na sam? gr? pozosta?ych warstw. Zmieniamy jej tryb mieszania na Nak?adka (Overlay) i aktywujemy polecenie Filtr> Artystyczny> Posteryzacja brzegw (Filter> Artistic> Poster Edges) z parametrami: Grubo?? kraw?dzi (Edge thickness): 10; Intensywno?? kraw?dzi (Edge intensity): 1; Posteryzacja (Posterization): 6. Warstwie nadajemy nazw? Poster Edges. Powielamy warstw? Poster Edges i kopii zmieniamy tryb mieszania na Mno?enie odwrotno?ci (Screen) z Kryciem (Opacity) ustawionym na 40%.Zmiana sweterka
Przechodzimy na warstw? T?o i za pomoc? Magicznej R?d?ki (Magic Wand) zaznaczamy bia?y sweterek dziewczynki. Kopiujemy obszar zaznaczenia, wklejamy go na now? warstw? i przenosimy j? na sam? gr? nazywamy j? Sweater. Nast?pnie zmieniamy warto?ci Poziomw (Levels) na nast?puj?ce: Poziomy wej?cia (Input Levels): 60; 1,00; 190. Kolejno aktywujemy filtr Ziarno b?ony filmowej (Film Grain) z warto?ciami: Ziarno (Grain): 15; Obszar pod?wietlenia (Highlight area): 0; Intensywno?? (Intensity): 10 i ustawiamy tryb mieszania warstwy na R?nica (Difference) 100%.Zmiana sweterka 2
Ponownie wklejamy zawarto?? schowka na now? warstw?, a jej tryb mieszania ustawiamy na R?nica (Difference) nazywamy j? Sweater 2. Powielamy warstw? Sweater 2 i ustawiamy tryb mieszania kopii na Kolor (Color) , po czym jeszcze raz j? powielamy i nowo powsta?ej warstwie ustawiamy tryb mieszania na ?ciemnianie (Color Burn) z Wype?nieniem (Fill) 75%. Powielamy warstw? T?o, przenosimy kopi? na sam? gr? i ustawiamy jej tryb mieszania na Nasycenie (Saturation). Za pomoc? Gumki wymazujemy w?osy dziewczynki.Oczy
Na warstwie T?o zaznaczamy t?czwki oczu dziewczynki. Zawarto?? zaznaczenia kopiujemy do schowka i wklejamy na samej grze na now? warstw?. Nadajemy jej nazw? Eyes i zmieniamy tryb mieszania na Mno?enie Odwrotno?ci (Screen) z Kryciem 40%. Teraz aktywujemy polecenie Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation) i ustawiamy nast?puj?ce warto?ci: Barwa (Hue): 126; Nasycenie (Saturation): 69; Jasno?? (Light): 12. Warstw? z oczami powielamy i tryb mieszania kopii zmieniamy na Nak?adka (Overlay) z Kryciem 40%. W ten sposb zako?czyli?my przygotowywanie portretu, ktry po sp?aszczeniu warstw i przekonwertowaniu na tryb CMYK nadaje si? do wydruku.??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [7]

xZyRodEpzhoKXdqfgp [31 Pałdziernik 2009, 09:16]
tHPo6d lqknbuumvays, [url=http://ouzaxsiphfxx.com/]ouzaxsiphfxx[/url], [link=http://vilucktyhljj.com/]vilucktyhljj[/link], http://rmorbagcuiam.com/

hiras [7 Sierpień 2008, 17:45]
strasznie zakr?cone jak s?oik ogrkw konserwowych trzeba du?o my?le?

hiszuana [9 Marzec 2008, 12:45]
za du?o zamieszania w tym ca?ym opisie, ja tego nie zrobi?am, porobi?o mi si? chyba z 6 warstw......

KINGAAA [28 Grudzień 2007, 23:22]
nie umiem nap9iszcie mi dok??dniej jak to sie robi :P

mius [5 Sierpień 2007, 12:09]
tutek ok, ale nie podoba mi sie to nowe zdjecie

tola [3 Kwiecień 2007, 19:48]
mo?e wyj?? fajny efekt. ;]

micha? [27 Maj 2006, 20:46]
to takie ?rednie

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159571
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137716
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97659

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy