Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 31-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 58297
Ocena artykułu: 4.1/5
calacalacalacalapusta

Wybuchaj?cy tekstStworzymy czarny napis na bia?ym tle. (nale?y uwcze?niej zorientowa? si?, czy pracujemy w trybie Skali szaro?ci [Grayscale], je?li nie zmieniamy na ten w?a?nie tryb - Image > Mode > Grayscale [Obrazek > Tryb > Skala Szaro?ci]). Do przyk?adu u?yjemy czcionki, ktr? mo?emy pobra? tutajLayer > Rasterise > Type [Warstwa > Rasteryzuj > Warstwa tekstowa]
(Tym samym skonwertujemy tekst bazuj?cy na wektorach w bitmap?. Jest to o tyle istotny krok, poniewa? wektory nie posiadaj? takiej swobody edycji jak zwyk?e obrazy. W naszym tutorialu b?dziemy rozbija? bitmap? na mniejsze cz??ci, a to jest w przypadku wektorw absolutnie nie mo?liwe. Czyli wszystko jasne :)

Layer > Flatten image [Warstwa > Sp?aszcz obrazek]
(Sp?aszczymy wszystkie warstwy, tworz?? w ten sposb jednolit? warstw? z czarnym napisem i bia?ym t?em.)

Image > Adjustments > Invert [Obrazek > Dopasuj > Odwrotno??], lub Ctrl+I
(Ten krok pozwoli nam na odwrcenie warto?ci kolorw. Patrz rysunek poni?ej)Layer > Duplicate layer [Warstwa > Powiel warstw?]
(Teraz duplikujemy nasz? warstw?)

Prze??czmy Tryb warstwy [Layer mode] wy?szej na Screen [Mno?enie odwrotno?ci].
Po co to wszystko? Mwi?c oglnie, ustawienia Trybu warstwy okre?laj? zachowanie si? jej wygl?du i wzajemne oddzia?ywanie na warstw? znajduj?c? si? bezpo?rednio pod ni?. Na przyk?ad, je?li sprbujesz u?y? bia?ego napisu na ciemnym tle, gdy Tryb warstwy jest ustawiony jako Screen lub Lighten, wtedy warstwa znajduj?ca si? bezpo?rednio pod ni? stanie si? ja?niejsza.
Innym przyk?adem jest mo?e by? rwnie? bia?y napis na czarnym tle, ktrego Tryb warstwy ustawimy na Multiply (Co spowoduje zaciemnienie przez grn? warstw? wszystkich elementw znajduj?cych si? pod ni? proporcjonalnie do ich nasycenia).
Tak wi?c w naszym przyk?adzie, u?yjmy trybu Screen do rozja?nienia elementw znajduj?cych si? pod warstw?, tworz?c je bardziej widocznymi.Edit > Free transform [Edycja > Swobodnmie przekszta??], lub Ctrl+T and powi?kszmy nieco nasz napis, przytrzymuj?c klawisz ALT (poniewa? deformacja rozpocznie si? od samego ?rodka napisu we wszystkich kierunkach rwnomiernie) oraz klawisz SHIFT (dzi?ki czemu zachowamy identyczne proporcje powi?kszanego napisu)Filter > Brush strokes > Spatter (15, 3)
Ten filtr dzieli nasz element na ma?e cz??ci i rozsypuje wok? napisu, jak na przyk?ad w przypadku st?uczonej szyby.Filter > Blur > Radial blur [Filtr > Rozmycie > Rozmycie promieniste], (52, zoom, good)
To pomo?e nam stworzy? przybli?enie, efekt sprawiaj?cy wra?enie rozpryskiwania si? na wszystkie strony ma?ych elementw stworzonych w poprzednim punkcie.
Ustaw rwnie? wi?ksz? z warstw za mniejsz? z nich (czyli wybuch bezpo?rednio pod napisem). Mo?esz to zrobi? w palecie warstw przeci?gaj?c i upuszczaj?c w odpowiednim miejscu wybran? warstw?.Wygl?da interesuj?co, prawda ? Jednak brakuje kolorystyki.

Image > Mode > Indexed color [Obrazek > Tryb > Kolor indeksowany]
(W tym trybie mo?esz przypisa? r?ne kolory poszczeglnym odcieniom skali szaro?ci. Wybierzemy czarn? przestrze? w po??czeniu z czerwieni? i ??tym - czyli barwami p?omieni). Ta funkcja jest cz?sto u??ywana do przechodzenia ze zdj?cia w skali szaro?ci do postaci ze zredukowan? ilo?ci? kolorw.

Image > Mode > Color table [Obrazek > Tryb > Tabela kolorw], wybieramy Black body. A oto i wynik ko?cowy:?rd?o: www.t-tutorials.com
Komentarze [48]

DKQnSRNJx [31 Pałdziernik 2009, 08:49]
8hr9qs wpauyhgpbvag, [url=http://ywcmkkrnckuy.com/]ywcmkkrnckuy[/url], [link=http://hhucdmwdnunl.com/]hhucdmwdnunl[/link], http://rsxgtgssntws.com/

Mentos [14 Lipiec 2009, 21:34]
Jak mam przesun?? WARSTWY!? Bo ju? mnie to irytuje

Anonim [2 Styczeń 2009, 18:13]
staje na 7 punkie nie moge zrobi? free transform :(

Marcin [29 Listopad 2008, 10:06]
Fajne, ale staj? na 8 punkcie...

Anonim [8 Wrzesień 2008, 12:53]
tutorial super tylko szkoda ?e w 7 punkcie utkn??am :(

Sato [20 Lipiec 2008, 23:41]
Cienki efekt ko?cowy, mogliby co? doda? :P Wg mnie "wybuch" (radial blur) wychodzi lepiej po Filter>Pixelate>Mezzotint (Medium Lines, lub jak kto woli, posprawdza? :P) a nie jaki? tam Spatter :P

qwerty [22 Luty 2008, 23:05]
jak zmienic kolejnosc warstw za Chiny nie mog?...

Marker [22 Grudzień 2007, 10:47]
Major, mo?e ten zduplikowany napis przesun??e? troch? w d??

major [6 Listopad 2007, 09:32]
A ja mam pytanie, co trzeba zrobic, zeby ten 'wybuch' zaczynal sie od srodka obrazka a nie od dolu tak jak u mnie... http://img403.imageshack.us/img403/8498/wybuchvf9.gif

MorganSilvas [29 Wrzesień 2007, 20:52]
pokickana kolejnosc na pcozatku z tymi ustawieniami pcozatkowymi trybu, rasteryzaci i konwertowania .. ale wiem jak juz zrobic.

  1 / 5
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159571
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137716
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97659

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy