Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 13-06-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 57382
Ocena artykułu: 3.3/5
calacalacalapolowapusta

Tworzenie realistycznych ikon

Na pocz?tku ?eby stworzy? taki kszta?t u?y?am narz?dzia [Pen Tool] i wype?ni?am go jasnym czerwonym kolorem. Nast?pnie zaznaczy?am narz?dzie [Burn Tool] aby przyciemni? miejsca przy brzegach. Tak powsta?a przednia ok?adka.W drugim kroku nale?y skopiowa? warstw? z ok?adk? i za pomoc? opcji Image > Adjustments > Brightness & Contrast przyciemni? j?, a nast?pnie przesun?? o kilka pikseli w d?.Nale?y pami?ta? o kolejno?ci warstw! Ostatnio utworzona warstwa musi si? znajdowa? pod warstw? ja?niejsz?. W tym kroku nale?y klikn?? na ja?niejsz? warstw? przytrzymuj?c klawisz CTRL. To spowoduje zaznaczenie konturw grnej ok?adki. Teraz zmniejszamy to zaznaczenie opcj? Select > Modify > Contract i wpisujemy 1pixel. Tworzymy now? warstw? i wype?niamy zaznaczenie bia?ym kolorem. Teraz podobnie jak na pocz?tku troszeczk? przyciemniamy rogi(!) za pomoc? [Burn Tool]. Teraz nale?y umie?ci? t? warstw? mi?dzy dwiema poprzednimi (mi?dzy ok?adkami). Zaznaczamy warstw? bia?? i wciskamy CTRL + ALT(trzymamy), teraz nale?y nacisn?? kilka razy strza?k? na d? na klawiaturze. Spowoduje to kopiowanie tej warstwy i umieszczanie jej co 1pix ni?ej.??eby otrzyma? efekt po?ysku nale?y stworzy? now? warstw?, narysowa? za pomoc? [Pen Tool] mniej wi?cej taki kszta?t jak jest poni?ej.Klikn?? prawym przyciskiem myszy i zaznaczy? Make selection?? . Teraz z nadal aktywnym zaznaczeniem nale?y wcisn?? CTRL + SHIFT + ALT i klikn?? na warstw? z grn? ok?adk?. Zaznaczenia si? przetn?, teraz wybieramy Select > Modify > Contract i wpisujemy 1 pixel. Wype?niamy zaznaczenie kolorem bia?ym a w opcjach warstwy opacity ustawiamy na 50%.Stwrz now? warstw?, narysuj kszta?t, jak ni?ej na obrazku, za pomoc? [Pen Tool], zmie? na zaznaczenie (prawy Przycisk Myszy>Make selection??) i wype?nij bia?ym kolorem. Gotowe.Pier?cienie wi???ce s? zrobione w podobny sposb, u?ywaj?c [Pen Tool] zakre?l kontury pier?cieni i wype?nij je jasnym szarym kolorem. Nast?pnie klikamy prawym PM na warstw? z pier?cieniami i wybieramy opcj? Blending Options>Stork. Kolor w tym oknie zmieniamy na czarny lub bardzo ciemny szary, Size: 1 pixel, Positin: inside. Klikamy OK.T?umaczenie: Maciej Soli?ski
?rd?o: www.photoshop-indepth.com
Komentarze [26]

Breeze [12 Lipiec 2009, 14:28]
O ile osoba zaawansowana da sobie rad?, o tyle osoba mniej zaawansowana b?dzie mia?a problemy. Wiele niedok?adno?ci. Powinno by? wyja?nione jakimi ruchami Pen Tool'a zrobi? ten kszta?t. Ja akurat da?am sobie rade, ale nie wszyscy wiedz? jak u?ywa si? Pen Tool'a i powinno by? to wyja?nione w tutku.

maniek [21 Marzec 2009, 17:49]
Nie ctrl+alt+strzalka tylko ctrl+strzalka wtedy sie przesuwa o 1px;] Wyszlo mi xD

maniek [21 Marzec 2009, 15:56]
Pkt. 3 wciskamy CTRL + ALT(trzymamy), teraz nale?y nacisn?? kilka razy strza?k? na d? na klawiaturze itd...u mnie to powoduje sciszanie muzyki:/ bez sensu.....

gin [2 Marzec 2009, 22:28]
calkiem sensowne, podoba mi sie :)

o.O [8 Luty 2009, 11:18]
Trudne do zrozumienia. o.O Wszystko takie pomieszane..... niewiadomo co z czym si? ??czy.

carolla [25 Maj 2008, 11:10]
matko pocz?tek przeciez wiadomo jak ktos to robi to mu wyjdzie prostok?t normalny a nie odrazu przechylony

Grafik co umie wi?cej od pana [9 Maj 2008, 14:08]
ja je?li pogubi?e? to jeste? ofiara bo to jest bardzo ?atwe

JA [22 Grudzień 2007, 21:00]
zupe?nie se stym nie poradzi?am -_-. przy drugim punkcie ju? sie pogubi?am... instrukcja jest napisana w niezrozumia?ym mi j?zyku.

JELI [4 Czerwiec 2007, 00:08]
gdyby nie to ze sam kombinowalem wogole by mi nie wyszlo heh :)

SiQ [27 Kwiecień 2007, 12:43]
Totalnie ??le to wszystko jest napisane, jakby co trzeci? czynno?? jak? trzeba zrobi?, poza tym niewiadomo sk?d w punkcie 5 jest dodany i nieopisany "efekt karteczek". I nie wiem jak wype?ni? kolorem zaznaczenie :F jak bior? fill z edycji to mi nie filluje tego zaznaczenia tylko troch? wi?cej :/

  1 / 3
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211335
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159572
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy