Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 11-05-2006
Ilość wyświetleń: 4895
Ocena artykułu: 4.2/5
calacalacalacalapusta

Adobe Photoshop CS2

AdobeŽ PhotoshopŽ CS2 jest profesjonalnym programem przeznaczonym do edycji obrazw bitmapowych. Nowe niezwyk?e funkcje, w jakie zosta? wyposa?ony u?atwiaj? prac? z fotografiami, z aparatw cyfrowych. Szeroka paleta r?nego rodzaju narz?dzi edycyjnych pracuj?cych w trybie 48 bitowym, pozwala na zwi?kszenie kreatywno?ci i produktywno?ci. Pomaga rwnie? osi?gn?? najlepszy z mo?liwych efektw ko?cowych dla opracowywanego projektu, niezale?nie do medium, w jakim ma on by? wykorzystany - druk, wideo, prezentacja, broszura elektroniczna czy te? Internet. Nowy Adobe Photoshop CS2 oferuje narz?dzia pozwalaj?ce na twrcz?, prawie niczym nieograniczon? prac? z obrazem. Photoshop CS2 dostarczany jest wraz z Adobe ImageReady CS2, programem umo?liwiaj?cym tworzenie i optymalizacj? grafiki na potrzeby stron internetowych.

Co nowego w Photoshopie CS2 ?

Innowacje i usprawnienia wykraczaj? poza obszary zwi?zane z prost? manipulacj? punktem obrazka bitmapowego:

?? Adobe Bridge ?? przegl?darka plikw nowej generacji z mo?liwo?ci? obs?ugi surowego formatu
?? Camera RAW, skalowaniem, mo?liwo?ci? oceny (rankingu wykonanych prac), tworzeniem prezentacji itd. ...
?? Rewelacyjny ??Punkt znikania? (VanishingPoint) do retuszowania i kopiowania elementw z automatyczn? korekcj? perspektywy.
?? Wielostronna kontrola nad warstwami z grupowaniem podobnych i wyrwnywaniem ich do ??inteligentnych? linii pomocniczych, za pomoc? jednego klikni?cia mysz?
?? Inteligentne obiekty ?? niedestrukcyjne wstawianie obiektw bitmapowych i wektorowych (z Adobe Illustrator) manipulowanie nimi i wymiana
?? Obs?uga HDR ( High Dynamic Range ) ?? plikw z 32 bitami na kana?, mo?liwo?? ??czenia plikw z wielokrotnej ekspozycji w jeden z pe?n? kontrol? nad warto?ciami ?wiate? i cieni
?? Podgl?d rysunku czcionek w palecie Typografia

Tworzenie wi?cej, szybciej i lepiej

?? Wieloplikowa obs?uga formatu Camera RAW z mo?liwo?ci? korekcji kontrastu wg krzywej gamma, szybk? korekcja automatyczn? itd. ...
?? Filtr ??Korekta soczewek" do korekty b??dw obiektyww aparatw, takich jak dystorsje sferyczne, chromatyczne, winietowanie, oraz korekta perspektywy pionowej i poziomej zdj?cia.
?? Inteligentne wyostrzanie z kasowaniem b??du drobnego poruszenia aparatu
?? Inteligentne zmi?kczanie obrazu
?? Wypaczanie ?? narz?dzie do szybkiego zniekszta?cania obrazu
?? Rozszerzona funkcja redukcji szumw z usuwaniem artifactw zwi?zanych z kompresj? JPEG

?? Rozmycie soczewkowe
?? Punktowy p?dzel koryguj?cy ?? do korekty za pomoc? pojedynczych klikni?? nawet na plikach 16 bitowych
?? Kasowanie efektw czerwonych oczu za pomoc? pojedynczego klikni?cia (nawet na plikach 16bitowych
?? Tworzenie animacji bezpo?rednio w programie Photoshop
?? Przedstawianie swoich projektw bezpo?rednio na urz?dzeniach pod??czonych do komputera poprzez z??cze IEEE 1394/FireWire/iLINK

Wymagania systemowe

Windows
?? procesor IntelŽXeon??, Xeon Dual, Intel Centrino??, lub PentiumŽ III czy 4
?? MicrosoftŽ WindowsŽ, 2000 z SP4 lub Windows XP z SP1czy 2
?? 320 MB RAM (zalecane 384 MB RAM)
?? 640 MB wolnego miejsca na dysku
?? karta graficzna z mo?liwo?ci? wy?wietlania tysi?cy kolorw (16 bit) lub lepsza oraz monitor kolorowy z mo?liwo?ci? pracy z rozdzielczo?ci? 1024x768 lub wi?ksz?
?? nap?d CD-ROM

Macintosh
?? procesor PowerPCŽ G3, G 4lub G5
?? Mac OS X wersja od 10.2.8.do 10.3.8 lub nowszy
?? 320 MB RAM (zalecane 384 MB RAM)
?? 750 MB wolnego miejsca na dysku
?? monitor kolorowy z mo?liwo?ci? pracy przy 16 bitach z rozdzielczo?ci? 1024x768 lub wi?ksz?
?? nap?d CD-ROM
Komentarze [2]

QMErsFFSlemB [31 Pałdziernik 2009, 08:38]
z5ilI7 hwyaskydpugw, [url=http://fszgufqeooxp.com/]fszgufqeooxp[/url], [link=http://kkchkfzphwgq.com/]kkchkfzphwgq[/link], http://lvucofzzttps.com/

ktos [20 Lipiec 2006, 15:14]
Czy TRIAL b?dzie dzia?a? w Win ME?

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 97802
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93082
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62254
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48551
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 33790

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy