Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 9-06-2006
Ilość wyświetleń: 62551
Ocena artykułu: 3.4/5
calacalacalapolowapusta

Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu

Kiedy patrz? na cyfrowy aparat fotograficzny z lamp? b?yskow? umiejscowion? bezpo?rednio nad obiektywem, my?l? sobie: ??Oto zautomatyzowany sprz?t do produkcji zdj?? z efektem czerwonych oczu?. Je?li jeste? zawodowym fotografikiem, z pewno?ci? nie masz zbyt cz?sto do czynienia z podobnym efektem na swoich zdj?ciach, bo lampa w Twoim aparacie nie jest umieszczona tu? nad obiektywem ?? albo u?ywasz oddzielnego flesza, trzymaj?c go w r?ku, albo korzystasz ze specjalistycznego o?wietlenia studyjnego, albo te? pos?ugujesz si? tuzinem innych wariackich sztuczek. Jednak nawet profesjonalista zazna (nie)przyjemno?ci obcowania z efektem czerwonych oczu, je?li we??mie do r?ki kompaktowy, tani aparat cyfrowy. Zapoznajmy si? wi?c z rwnie ??kompaktow?? technik? usuwania tego efektu z fotografii.

Otwrz plik z fotografi?, na ktrej pojawia si? efekt czerwonych oczu (na przyk?adowym zdj?ciu czerwonych ??renic ??dorobi? si?? synek mojego kolegi, Eric).Naci?nij klawisz Z, aby w??czy? narz?dzie Zoom (lupka), i powi?ksz fragment zdj?cia w taki sposb, by efekt czerwonych oczu by? bardzo wyra??nie widoczny. W??cz narz?dzie Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu), korzystaj?c z paska narz?dzi Photoshopa ?? znajduje si? ono pod ikon? narz?dzia Spot Healing Brush (punktowy p?dzel koryguj?cy). Je?li chcesz, narz?dzie Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) mo?na w??czy? przy u?yciu skrtu klawiaturowego ?? wystarczy nacisn?? Shift+J odpowiedni? ilo?? razy.Trudno wyobrazi? sobie narz?dzie, ktre by?oby prostsze w u?yciu. Wystarczy raz klikn?? zabarwion? na czerwono ??renic?, aby b?yskawicznie usun?? niepo??dany efekt (przyk?adowy rezultat dzia?ania tego narz?dzia pokazany jest na rysunku obok). Dzia?anie narz?dzia Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) mo?na porwna? do dzia?ania innego spo?rd narz?dzi Photoshopa ?? r?d?ki. Klikni?cie powoduje tutaj bowiem automatyczne zaznaczenie ca?ego czerwonego fragmentu (i skorygowanie go). Je?li za pierwszym razem nie uda?o Ci si? uzyska? wystarczaj?co dobrych rezultatw, mo?esz dostosowa? dzia?anie narz?dzia Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu), korzystaj?c z dwch parametrw znajduj?cych si? na pasku opcji: Pupil Size (wielko?? ??renicy) i Darken Amount (intensywno?? przyciemniania).Dzia?anie parametru Pupil Size (wielko?? ??renicy) mo?na porwna? do ustawienia Threshold (prg), dost?pnego po wybraniu narz?dzia Magic Wand (r?d?ka). Im wy?sza jest bowiem warto?? tego parametru, tym szersze spektrum barw zostanie skorygowane podczas niwelowania efektu czerwonych oczu. Je?eli zatem pierwsza prba nie spowodowa?a usuni?cia ca?ego czerwonego przebarwienia ze ??renicy, sprbuj zwi?kszy? warto?? parametru Pupil Size (wielko?? ??renicy). Drugi spo?rd parametrw dzia?ania omawianego narz?dzia, Darken Amount (intensywno?? przyciemniania), okre?la przyciemnienie koloru, ktrym zast?pimy czerwie? ??renicy. Standardowa warto?? tego parametru wynosi 50% i zabarwia ??renic? na bardzo ciemny odcie? szaro?ci. Je?li chcesz uzyska? jeszcze ciemniejszy (a by? mo?e nawet czarny) odcie? ??renic, po prostu zwi?ksz warto?? parametru Darken Amount (intensywno?? przyciemniania).Zako?cz retusz zdj?cia, klikaj?c narz?dziem Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) ??renic? prawego oka Erica (w analogiczny sposb, w jaki klikn??e? ??renic? jego lewego oka). Naci?nij Ctrl+0 (Mac OS: Command+0), aby przywrci? standardowe powi?kszenie dokumentu, i oce? efekt swojej pracy.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [9]

ETdOVPLqdNRsnkAQsp [31 Pałdziernik 2009, 09:07]
xMm72H ctmwwqjlqdfc, [url=http://hrtiuqflhxtg.com/]hrtiuqflhxtg[/url], [link=http://fqtsmtxhgkcw.com/]fqtsmtxhgkcw[/link], http://zoeicbwguzps.com/

edek [2 Marzec 2009, 19:29]
o tak, ju? prawie rozkminili?my co napisa?e?, Anonim ;) ;P

Anonim [18 Grudzień 2008, 10:47]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 18:04]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 16:24]
??中????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Helid [7 Wrzesień 2008, 18:18]
Ma taka mo?lwios? poszukaj w google.

Anio?ek [8 Sierpień 2008, 14:31]
bez u?ycia narzedzia mo?na przy pomocy szybciej maski ; P zaznaczasz czerwone oko, klikasz odwroc zaznaczenie -> usun kolor -> ctr+u i sobie ustawiasz :P

User343 [17 Luty 2008, 22:44]
rwnie? wszystko fajnie, tyle ?e usun?? ten efekt za pomoc? specjalnego narz?dzia to ?aden problem nawet dla dziecka... Pytanie jak usun?? red eye za pomoc? standardowych narz?dzi PS.

Tomek z Krakowa [4 Listopad 2006, 21:35]
wszystko fajnie, ale ten program nie ma jeszcze mozliwosci zmiany tego oblesnego szarego na inny kolor np. brazowy. a moze jestem w bledzie?

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93537
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62551
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy