Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 9-06-2006
Ilość wyświetleń: 11295
Ocena artykułu: 3.4/5
calacalacalapolowapusta

Jak radzi? sobie z szumem na fotografiach cyfrowych?

Je?li cz?sto fotografujesz w s?abych warunkach o?wietleniowych, problem szumu na zdj?ciach zapewne nie jest Ci obcy. Czy mo?e by? co? gorszego od tych uci??liwych, czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek, ktre pokrywaj? ca?? powierzchni? obrazu? No dobrze, czy poza dzisiejsz? zwariowan? muzyk? nastolatkw w rodzaju Limp Bizkit albo?? eee?? Limp Bizkit mo?e by? co? gorszego od tego szumu? Okazuje si? jednak, ?e istnieje sposb na jego redukcj? (niezale?nie od tego, jak go nazwiesz ?? ??szumem kana?u niebieskiego?, ??szumem spowodowanym zbyt wysok? czu?o?ci? ISO?, ??rozmazanymi kolorami? lub po prostu ??denerwuj?cymi, czerwonymi, zielonymi i niebieskimi kropkami?). Aby si? o tym przekona?, wykonaj poni?sze ?wiczenie.

Wczytaj wyra??nie zaszumione cyfrowe zdj?cie. Przeprowad?? najpierw wszelkie niezb?dne zmiany, takie jak korekcja koloru czy regulacje jasno?ci i kontrastu (przy u?yciu takich polece? jak Shadow/ Highlight (cie?/?wiat?o), Curves (krzywe) itp.). Dzia?ania te zazwyczaj powoduj? bowiem zwi?kszenie zaszumienia zdj?cia. Przyk?adowa fotografia pokazana na rysunku obok zosta?a zrobiona noc?, przy u?yciu taniej, kompaktowej ??cyfrwki?. Czerwone, zielone i niebieskie punkty pokrywaj? ca?y obszar zdj?cia, lecz szczeglnie dobrze wida? je na tle purpurowego nieba. Wiem, ?e trudno jest dostrzec tego typu zjawisko na tak niewielkiej ilustracji, jak? mog?em zamie?ci? w ksi??ce, wi?c na kolejnym rysunku umie?ci?em powi?kszony fragment zdj?cia, na ktrym efekt szumu cyfrowego jest ju? wyra??nie widoczny.Wybierz polecenie Reduce Noise (zmniejsz szum) z menu Filter/Noise (filtr/szum). Gdy pojawi si? okno dialogowe tego polecenia, kliknij kilkakrotnie przycisk z symbolem plusa (+), znajduj?cy si? tu? pod oknem podgl?du filtra, aby powi?kszy? fragment przedstawiaj?cy niebo. w oknie podgl?du pokazany jest fragment zdj?cia ju? po na?o?eniu filtra, je?li zatem chcesz przekona? si?, jak wygl?da ten fragment w oryginalnej postaci, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w oknie podgl?du. To bardzo prosta metoda pozwalaj?ca na sprawdzenie efektw dzia?ania filtra z wybranymi ustawieniami i skorygowanie ich w razie potrzeby.

Algorytm filtra zaprojektowany zosta? w taki sposb, ?e najlepsze efekty zazwyczaj uzyskujemy po zwi?kszeniu warto?ci parametru Strength (intensywno??) do oko?o 7 lub 8. Poniewa? Twoim celem powinno by? znalezienie kompromisu pomi?dzy zachowaniem jak najwi?kszej liczby szczeg?w i jednoczesnym zredukowaniem zjawiska cyfrowego szumu, sprbuj zwi?kszy? warto?? parametru Preserve Details (zachowaj szczeg?y) do 40% lub nawet 50%. Warto?? parametru Reduce Color Noise (zniweluj szum kolorowy) powinna wynosi? pomi?dzy 60% a 70%; po wpisaniu warto?ci z tego przedzia?u sprbuj przesun?? jeszcze suwak tego parametru w prawo, aby przekona? si?, jak bardzo mo?na zredukowa? szum bez wyra??nego rozmycia zdj?cia. Warto?? parametru Sharpen Details (wyostrz szczeg?y) zazwyczaj nie powinna przekracza? 15% ?? 20% ?? zazwyczaj lepsze rezultaty uzyskujemy bowiem w wyniku zastosowania filtra Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) po zniwelowaniu szumu na fotografii. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi? wybrane ustawienia.

WSKAZ??WKA:
Niektre aparaty cyfrowe wprowadzaj? niepo??dany efekt, ktry mo?na nazwa? ??szumem w kanale koloru niebieskiego?, poniewa? to w?a?nie w tym kanale zdj?cia efekt szumu jest najwyra??niejszy. Je?li masz do czynienia z takim w?a?nie zdj?ciem, sprbuj w??czy? opcj? Advanced (zaawansowane), ktra umo?liwia redukcj? szumu w ka?dym z kana?w obrazu oddzielnie. Kliknij zak?adk? Per Channel (na kana?), a nast?pnie wybierz opcj? Blue (niebieski) z listy Channel (kana?). Teraz, korzystaj?c z suwaka parametru Strength (intensywno??), mo?esz zredukowa? efekt szumu wy??cznie w kanale koloru niebieskiego.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [3]

Ziuek [13 Marzec 2007, 08:28]
A dla leniwych ;-) polecam Noiseware Community Edition.

a?ka [17 Lipiec 2006, 10:28]
niestety nie dla mnie... mam wersj? 6 ....;((

thcm [5 Lipiec 2006, 18:21]
Przydatny tutek dla w?ascicieli Konici Minolty Z5

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62514
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy