Aktualności   Co nowego w serwisie?


Adobe Photoshop CS3 - wersja beta ju? jest!15|12|2006Firma Adobe udost?pni?a dzisiaj do pobrania najnowsz? wersj? beta swojego sztandarowego produktu Photoshop CS3 przeznaczonego do profesjonalnej edycji obrazw.

Photoshop CS3 wydany jest w wersji uniwersalnej (ang. universal binary), co pozwoli u?ytkownikom Mac'w na procesorach Intel w pe?ni cieszy? si? mo?liwo?ciami tej aplikacji. Wed?ug zapowiedzi producenta jest to najsprawniej i najwydajniej dzia?aj?ca wersja wydana na Mac'a.

Do najwi?kszych zmian w wersji CS3 nale?e? maj? m. in. nowy wygl?d interfejsu wykonanego na wzr najnowszego After Effects 7. Prcz du?ej swobody w organizacji interfejsu (m.in. zmiana jasno?ci interfejsu, zwijanie i rozwijanie palet) du?? modyfikacj? przejdzie pasek narz?dziowy, ktry b?dzie mo?na skonfigurowa? w tryb jednokolumnowy.

Kolejn? du?a zmiana to umo?liwienie nak?adania filtrw identycznie jak style warstw oraz wykorzystanie do tego celu kart graficznych ATI/NVIDIA we wsp?pracy z procesorem. CS3 to rwnie? modyfikacje pracy z video, mianowicie z pojedynczymi klatkami bezpo?rednio importowanymi i eksportowanymi z Adobe Premiere czy After Effects, kolekcja nowych narz?dzi pomiarowych, edycja tekstur importowanych, trjwymiarowych obiektw oraz Device Library pozwalaj?cy na podgl?d w wirtualnych odpowiednikach mobilnych urz?dze?.

Najnowsz? testow? wersj? aplikacji Photoshop CS3 mo?na pobra? ze strony producenta. By u?ywa? wersji testowej d?u?ej ni? dwa dni nale?y posiada? licencje na jeden z nast?puj?cych produktw: Photoshop CS2, Creative Suite 2, Production Studio, Adobe Web Bundle, Adobe Video Bundle. Po instalacji nale?y wpisa? numer seryjny CS3 beta, ktry mo?na wygenerowa? wype?niaj?c formularz pod adresem adobe.com/go/photoshopcs3beta_serialnumber.

Beta jest dost?pna tylko w j?zyku angielskim, przy czym wszystkie wersje j?zykowe kwalifikuj? si? do udzia?u w testach beta. Przypominamy, ?e jest to wersja niestabilna i mo?e dzia?a? nieprawid?owo. Premiera finalnej wersji Photoshop CS3 planowana jest w drugim kwartale 2007.

?rd?o: dobreprogramy.pl


Komentarze

Anonim [21 Grudzień 2008, 17:23]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:53]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:44]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 08:08]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

BvR [24 Marzec 2007, 15:04]
Nauczcie si? pracowa? w jednym, dopiero przerzucajcie sie na drugiego, bo tak to potrafi kazdy n00b .

parych [22 Marzec 2007, 16:05]
ma to kto? pobrane zmi?? ch?ci? przyjme link ?lijcie jak mo?ecie parych@wp.pl

black-cat [17 Marzec 2007, 22:02]
super, ale gdzie mozna znalezc t? trjk??? podajcie odnosnik do exe plis

HiPeK [19 Grudzień 2006, 10:21]
niby wszystko fajnie ale czys ie okaze lepsza od cs 2 oby :P

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy