Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeCyfrografia - EfektyRecenzja:
Cyfrografia - Efekty

Cena: 114 z?Rafa? Olszak, to wydawca pierwszych w Polsce profesjonalnych filmw instrukta?owych po?wi?conych cyfrowej edycji obrazw. Kilkana?cie pozycji w ofercie, wydawanych cyklicznie ?wiadczy o du?ym zapotrzebowaniu na tego rodzaju materia?y szkoleniowe i pomimo ceny, ktra w przypadku niektrych kursw nie jest niska, warto wyda? nieco wi?cej inwestuj?c tym samym w doskonalenie w?asnych umiej?tno?ci.

Na testy trafi? do nas jeden z egzemplarzy pakietu CYFROGRAFIA: Efekty.

W sk?ad kursu wchodz? nast?puj?ce filmy:

Efekt Anielski
Efekt rozpadu (w 5 cz??ciach)
Efekt hydrauliczny (w 3 cz??ciach)
Motylem jestem (w 3 cz??ciach)
Mroczny klimat
Ogniste lustro (w 4 cz??ciach)
Portret podwodny (w 2 cz??ciach)
Realistyczne na?o?enie tekstury
Wydzielanie ognia

Ju? po kilku minutach kursu zauwa?a si?, ?e przewaga ??video-tutoriali? nad ich form? ksi??kow? jest znaczna. U?ytkownik ?ledz?c wizualnie etapy cyfrowej obrbki fotografii ma pewno??, ?e nie utknie w martwym punkcie, co niejednokrotnie zdarza si? w ??papierowych poradnikach? mniej zaawansowanym u?ytkownikom.

Poruszaj?c temat poziomu zaawansowania opisywanego egzemplarza CYFROGRAFIA: Efekty, pragn? doda?, i? rzeczowe, niejednokrotnie zabawne uwagi lektora (w tej roli Rafa? Olszak) sprawiaj?, ?e ca?y kurs nie trac?c jednocze?nie na swoim profesjonalizmie jest ?atwy w odbiorze rwnie? dla u?ytkownikw mniej zaawansowanych w pos?ugiwaniu si? narz?dziami graficznymi.

Od strony technicznej filmy przygotowane s? rwnie? na bardzo wysokim poziomie. 9 kursw zamieszczonych na 2 p?ytach DVD w bardzo dobrej rozdzielczo?ci plikach wideo zosta?o podzielonych na kilku i kilkunastu minutowe cz??ci, a dost?p do nich jest bardzo ?atwy poprzez proste menu startowe. Wszystkie filmy zosta?y nagrane bazuj?c na programie Adobe Photoshop w wersji CS3 Extended.

Oprcz 244 minut kursw na p?ycie znajdziemy rwnie? materia?y ??rd?owe, wykorzystane na poszczeglnych etapach tworzenia kolejnych efektw, z licencj? zezwalaj?c? na u?ycie ich wy??cznie do celw dydaktycznych i prywatnych.

Ciekawostk? jest konkurs - na wzi?cie w nim udzia?u serdecznie zapraszamy. Co trzeba zrobi?, aby wygra? cenne nagrody w postaci ksi??ek oraz filmw instrukta?owych ?
Wystarczy zakupi? kurs i wykorzysta? efekty w nim prezentowane we w?asnych projektach. Wi?cej informacji znajdziecie na stronie
www.cyfrografia.pl/efekty.html.

Pomimo niedosytu jaki mo?e pozosta? po ??zaledwie? kilkuset minutach solidnie wykonanych efektw na fotografiach, gor?co polecam t? pozycj? zarwno wszystkim mniej zaawansowanym graficznie u?ytkownikom, chc?cym nauczy? si? tworzy? realistyczne efekty specjalne w obszarze cyfrowej edycji obrazw, jak rwnie? tym bardziej zaawansowanym u?ytkownikom programu Photoshop, ktrzy zechc? doskonali? swoje dotychczasowe umiej?tno?ci.

Przyk?adowe efekty:


Motylem jestem
Motylem jestem


Efekt hydrauliczny
Efekt hydrauliczny


Ogniste lustro
Ogniste lustro


Efekt sceny podwodnej i b?ble powietrza
Efekt sceny podwodnej i b?ble powietrza


Efekt mroku i ramka do galerii internetowej
Efekt mroku i ramka do galerii internetowej


Dodawanie skrzyde? i efektu po?wiaty (neonu)
Dodawanie skrzyde? i efektu po?wiaty (neonu)


Wydzielanie i montowanie p?omieni
Wydzielanie i montowanie p?omieni


Efekty rozpadu i fotomonta?
Efekty rozpadu i fotomonta?


Realistyczne na?o?enie tekstury
Realistyczne na?o?enie tekstury
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23367
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21691
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20000
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14804
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14773

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy