Aktualności   Co nowego w serwisie?


Nowa pozycja w wydawnictwie HELION21|04|2007Wczoraj wydawnictwo HELION zaprezentowa?o now? pozycj? ksi??kow? pomagaj?c? pozna? profesjonalne narz?dzia, techniki i procesy z dziedziny DTP. Zapraszamy do zapoznania si? z jej zawarto?ci?.

* Naucz si? wykorzystywa? mo?liwo?ci profesjonalnego oprogramowania
* Poznaj tajniki stosowania r?nych farb, papieru, czcionek oraz przygotowywania obrazw do druku
* Dowiedz si?, jak wygl?da praca w drukarni i co zrobi?, by dostarcza? do zak?adw poligraficznych doskona?e materia?y

Dost?pne obecnie narz?dzia wspomagaj?ce projektowanie publikacji otwieraj? przed projektantami i grafikami nowe, niezwyk?e mo?liwo?ci. Trzeba jednak pami?ta?, ?e przygotowanie efektownego projektu to jedynie cz??? sukcesu. Przenoszenie koncepcji artystycznych na papier stanowi spore wyzwanie i wymaga du?ego do?wiadczenia. Wa?na jest nie tylko znajomo?? rozwi?za?, ktre nale?y stosowa?. Cz?sto wa?niejsza jest wiedza o tym, z jakich technik nie nale?y korzysta? i dlaczego. Ta ksi??ka pomo?e Ci w zrozumieniu powy?szych zagadnie?.

"Profesjonalny druk. Przygotowywanie materia?w" to praktyczny i przyst?pny przewodnik po ?wiecie DTP. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak wygl?da cykl ?ycia projektu oraz praca w drukarni. Zrozumiesz ograniczenia zwi?zane ze stosowaniem r?nych farb i papieru, a tak?e zasady wyka?czania i oprawiania materia?w. Przeczytasz, jak przygotowywa? do druku obrazy rastrowe i wektorowe. Nauczysz si? tak?e wykorzystywa? mo?liwo?ci licznych aplikacji graficznych oraz programw do sk?adu publikacji, takich jak Photoshop, Illustrator czy Freehand. Poznasz nie tylko zalecane sposoby przygotowywania materia?w do druku, ale tak?e zrozumiesz, ktrych technik nale?y unika?. Ta ksi??ka to nieoceniona pomoc dla wszystkich projektantw i grafikw.

Aby kupi? ksi??k? kliknij tutaj.

??rd?o: Wydawnictwo Helion


Komentarze

Anonim [19 Grudzień 2008, 05:00]
????????????????????????50?????种??180??????????????种???????????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????

Anonim [17 Grudzień 2008, 11:17]
?????????????????种????????????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ???????????????? ????????????????? ?????????????????????? ???????? ???????????? ?????????, ??????????????? ??????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ?????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 16:20]
??中????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [11 Grudzień 2008, 11:35]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy