Aktualności   Co nowego w serwisie?


Oryginalny Photoshop CS3 PL za 175 z? - to mo?liwe!8|01|2008Ju? nied?ugo do sprzeda?y wprowadzone zostan? niedrogie wersje studenckie flagowych produktw firmy Adobe. Photoshop CS3 for Student PL b?dzie kosztowa? 175 z? brutto, a niezwykle bogaty pakiet Creative Suite 3 Design Premium PL 329 z? brutto ?? donosi vortal dobreprogramy.pl

W ofercie maj? znale??? si? studenckie wersje programw Adobe Photoshop CS3 Extended PL, Adobe Acrobat 8 Professional PL, a tak?e pakietw Creative Suite 3 Design Premium PL (w jego sk?ad wchodz? aplikacje: Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3, InDesign CS3, Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3 oraz Acrobat 8 Professional) oraz Creative Suite 3 Web Premium PL (Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3, Fireworks CS3, Contribute CS3, Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3 oraz Acrobat 8 Professional). Pomijaj?c Acrobata, wersje "for Student" maj? by? dost?pne nie tylko dla Windows ale tak?e dla systemw Mac OS X. Produkty b?d? spolonizowane. Na razie nie wiadomo czy w przysz?o?ci dost?pne b?d? wersje studenckie innych produktw.

Niezwykle ciekawie prezentuj? si? ceny wersji studenckich. Z informacji jakie uzyska? vortal dobreprogramy.pl w firmie Vobis wynika, ?e programy w wersjach studenckich b?dzie mo?na naby? w ich sieci za 175 z? brutto, pakiety za? za 329 z? brutto - czyli za jedynie oko?o 4% ceny komercyjnych edycji. Produkty maj? by? dost?pne ju? w po?owie stycznia. Warto podkre?li? (cho? powinno to by? oczywiste), ?e nie b?dzie ich mo?na wykorzystywa? w celach komercyjnych. Wersje studenckie - jak sama nazwa wskazuje - b?d? mogli naby? studenci uczelni wy?szych. Po zakupie trzeba b?dzie wys?a? do Centrum Autoryzacji wys?a? kopi? legitymacji studenckiej w celu aktywacji. Co najwa?niejsze, wersj? studenck? b?dzie mo?na u?ywa? nawet po zako?czeniu nauki - oczywi?cie nadal wy??cznie w celach niekomercyjnych.

Niedrogie wersje studenckie to prawdziwy prze?om w ofercie Adobe. O taki krok postulowa?y od dawna rzesze u?ytkownikw - nie by?o bowiem mo?liwo?ci zakupu legalnej, edukacyjnej wersji pe?nego Photoshopa i innych flagowych programw Adobe w cenie, ktr? zniesie studencka kiesze?. Funkcjonuj?cy na rynku Photoshop Elements doskonale sprawdza? si? jako narz?dzie do hobbystycznego wykorzystania w domu ale ju? nie jako podstawa do kszta?cenia umiej?tno?ci w celu p??niejszego ich wykorzystania w karierze zawodowej. Jako argument podawany by? przyk?ad firmy Corel, ktra od dawna ju? oferuje niedrogie wersje dla Studentw, Nauczycieli i Uczniw swoich flagowych produktw CorelDRAW X3 i Paint Shop Pro Photo XI.

?rd?o: dobreprogramy.pl


Komentarze

Anonim [25 Styczeń 2009, 14:06]
????????????????????????50?????种??180??????????????种???????????? ????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ???????

Anonim [23 Grudzień 2008, 06:42]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

taniaodziez.com.pl hurtownia od [18 Grudzień 2008, 23:03]
ja tez nie wierze

Anonim [18 Grudzień 2008, 10:44]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 10:22]
?????????????????䚰????????????????????????????????????????????????????????????䚰?????????????????????????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 08:45]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Domownik [20 Lipiec 2008, 16:22]
A co z wykorzystaniem dla "domowych" celw. Micorsoft ju? tak zrobi? z Officem. A studenci maj? wysy??? kopie legitymacji do firmy Adobe... Pachnie mi zdobywaniem danych osobowych...

Wlochaty [4 Luty 2008, 19:07]
A co z licealistami !!! :P I cala resza niedofinansowanej zdolnej mlodziezy... www.wlochaty.photoblog.pl

abudabi [9 Styczeń 2008, 20:22]
ja nie wierze!

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy