Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 3-06-2006
Ilość wyświetleń: 49079
Ocena artykułu: 4.4/5
calacalacalacalapolowa

Instalacja dodatkw w Photoshopie

Wiele z nich znajdziesz w naszym dziale DOWNLOAD.

Instalacja i u?ywanie p?dzli (Brushes)

P?dzle stanowi? jedno z wa?nych narz?dzi do edycji i malowania obrazkw. Wybrany p?dzel okre?la wiele w?asno?ci malowanego konturu.

P?dzle umo?liwiaj? wybr gotowych wzorw ko?cwek oraz tak?e projektowanie w?asnych.

Aby zainstalowa? gotowe wzory, nale?y skopiowa? je do folderu PRESETS > BRUSHES, znajduj?cego si? w katalogu g?wnym programu (np. C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2)

Wybierzmy narz?dzie P?dzel [Brush Tool]. W pasku opcji rozwijamy palet? ustawie? p?dzla. Tutaj z kolei mo?emy zdefiniowa? ?rednic?, twardo?? oraz wzr ko?cwki.
Rozwijaj?c kolejne podmenu widoczne w prawym grnym rogu (patrz rysunek poni?ej), prze??czymy si? pomi?dzy zainstalowanymi zestawami p?dzli.
Instalacja i u?ywanie kszta?tw (Shapes)

Photoshop u?atwia dodawanie kszta?tw do tworzonych obrazw. Mo?emy stworzy? w?asne lub pos?u?y? si? ogromn? liczb? kszta?tw dost?pnych w sieci.

Aby zainstalowa? gotowe kszta?ty, nale?y skopiowa? je do folderu PRESETS > CUSTOM SHAPES, znajduj?cego si? w katalogu g?wnym programu (np. C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2)

Wybierzmy narz?dzie Kszta?t w?asny [Custom Shape Tool]. W pasku opcji rozwijamy palet? wyboru kszta?tu. Po wyborze interesuj?cego nas wzoru rozci?gamy go na obszarze roboczym naszego obrazu.
Rozwijaj?c kolejne podmenu widoczne w prawym grnym rogu (patrz rysunek poni?ej), prze??czymy si? pomi?dzy zainstalowanymi zestawami kszta?w.
Instalacja i u?ywanie gradientw (Gradients)

Narz?dzia gradientu umo?liwiaj? utworzenie stopniowego przej?cia mi?dzy dwoma lub wi?ksz? liczb? kolorw. U?ytkownik mo?e korzysta? z istniej?cych wype?nie? gradientowych lub tworzy? swoje w?asne.

Aby zainstalowa? gotowe gradienty, nale?y skopiowa? je do folderu PRESETS > GRADIENTS, znajduj?cego si? w katalogu g?wnym programu (np. C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2)

Wybierzmy narz?dzie Kszta?t w?asny [Custom Shape Tool]. W pasku opcji rozwijamy palet? wyboru kszta?tu. Po wyborze interesuj?cego nas wzoru rozci?gamy go na obszarze roboczym naszego obrazu.
Rozwijaj?c kolejne podmenu widoczne w prawym grnym rogu (patrz rysunek poni?ej), prze??czymy si? pomi?dzy zainstalowanymi zestawami kszta?w.
Instalacja i u?ywanie wzorkw (Patterns)

Wzorek to rysunek powtarzaj?cy si? lub uk?adany z segmentw w miar? u?ywania narz?dzia.

Aby zainstalowa? gotowe wzorki, nale?y skopiowa? je do folderu PRESETS > PATTERNS, znajduj?cego si? w katalogu g?wnym programu (np. C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2)

Aby mie? dost?p do wzorkw utwrzmy now? warstw?. Korzystaj?c z Layer style [Warstwa > Styl warstwy] odnajd??my atrybut Na?o?enie wzorka [Pattern Overlay]. Tutaj mo?emy zdefiniowa? wygl?d naszego wzorka rozwijaj?c ich palet?.
Rozwijaj?c kolejne podmenu widoczne w prawym grnym rogu (patrz rysunek poni?ej), prze??czymy si? pomi?dzy zainstalowanymi zestawami wzorkw.
Komentarze [22]

longer [11 Czerwiec 2009, 18:09]
moi drodzy .. mam znalaz?em. Zwr?cie uwage czy korzystacie z PS PL. je?eli polska wersja to p?dzle trzeba wrzuca? do katalogu PRESETS PL > BRUSHES a nie PRESETS > BRUSHES ... PL !!!!! u mnie podzia?a?o

Anonim [24 Grudzień 2008, 09:35]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ???????????????? ????????? ???????

Anonim [23 Grudzień 2008, 06:34]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 04:43]
??????????????????????????????????????????????不??????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ???????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 11:38]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Malinka [24 Listopad 2008, 15:26]
Ludzie we??cie ?ci?gni?tego brusha przeci?gnijcie na ikonk? Photoshopa na pulpicie i wtedy Photoshop si? otworzy i brush ju? tam b?dzie.Najprostszy sposb!!

wtgdfg [7 Sierpień 2008, 21:02]
ghre

McLovin [1 Kwiecień 2008, 21:11]
Przy Okazji Wchod??cie na t? Stronk?, Wiele Przydatnych Brushy http://www.brushesdownload.com

McLovin [1 Kwiecień 2008, 20:58]
Dla tych Co nie Umiej? U?y? nowych Brushy !!! Trzeba potem w tym menu P?dzli rozwin?? pasek Na Ko?cu s? nazwy Brushy Klikacie na ten nowo ?ci?gni?ty i jest napis Do??cz (Nie wiem jak to po English ale ja mam Polskiego PS'a)

goja [25 Luty 2008, 00:11]
kurde ja wszystko zainstalowalam (pedzle) jak trzeba zkopiowalam gdzie trzeba i nie ma ich ;/ co zrobic

  1 / 3
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34260

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy