Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeProfesjonalne zarz?dzanie barw?. Wydanie II

Profesjonalne zarz?dzanie barw?. Wydanie II

Cena: 127.00 z?Doskona?a jako?? barw na wydrukach to gwarantowana satysfakcja Twoich klientw

Prawid?owe odwzorowanie barw w procesie projektowania i drukowania publikacji to rzecz niezwykle istotna. Niewielkie niezgodno?ci w ustawieniach urz?dze? i oprogramowania mog? spowodowa? katastrofalne rezultaty -- wydruki z przebarwieniami i przek?amania w kolorystyce drukowanych prac.

Jednak niewiele da sama znajomo?? funkcji przypisanych poszczeglnym przyciskom i ikonom -- w narz?dziach do zarz?dzania kolorem w aplikacjach. Tu potrzebna jest znacznie szersza wiedza. Nale?y pozna? modele matematyczne barw oraz mechanizmy stosowane przy ich reprodukcji na monitorach, drukarkach i maszynach poligraficznych. Trzeba tak?e nauczy? si? zasad tworzenia profili barwnych i opanowa? mechanizmy zarz?dzania barw? w aplikacjach wykorzystywanych w procesie projektowania i druku publikacji. Wszystkie te informacje znajdziesz w ksi??ce "Profesjonalne zarz?dzanie barw?".

- Barwa i fizyka; powstawanie barwy oraz metody jej mierzenia: kolorymetria, densytometria i spektrofotometria
- Barwa w komputerze; modele barw, punkty bieli i czerni, zale?no?ci pomi?dzy modelami
- Profile barwne; opis urz?dze? reprodukuj?cych barwy
- Metody pomiaru i kalibracji urz?dze?
- Tworzenie profili wy?wietlania, profili wej?ciowych i wyj?ciowych
- Ocena jako?ci profili barwnych
- Zarz?dzanie kolorem w systemie operacyjnym i aplikacjach
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21522
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14701

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy