Publikacje   Najpopularniejsze publikacjePrawda i rzeczywisto?? w fotografii

Prawda i rzeczywisto?? w fotografii

Cena: 69.00 z?Czy technologia cyfrowa sprawia, ?e fotografie przestaj? oddawa? rzeczywisto???

Technologia cyfrowa umo?liwi?a ingerencj? w wygl?d zdj?? jeszcze przed ich opublikowaniem. Zwolennicy fotografii tradycyjnej krytykuj? t? praktyk?, wskazuj?c na ryzyko manipulacji i oszukiwania widzw. Z kolei fani fotografii cyfrowej podkre?laj? zalety narz?dzi s?u??cych do poprawy jako?ci zdj??, chwal? mo?liwo?? wyboru najlepszego uj?cia bez konieczno?ci wywo?ywania filmu oraz doceniaj? nowe sposoby przekazywania i prezentowania dzie? odbiorcom. Dzi? aparat cyfrowy przesta? by? tylko modnym gad?etem -- sta? si? narz?dziem pracy fotoreporterw i artystw studyjnych, a jako?? fotografii uzyskiwanych z profesjonalnych aparatw cyfrowych podnosi si? wraz z rozwojem technologii przetwarzania obrazu.

Jednak w dobie pe?nej automatyzacji, kiedy aparaty same dobieraj? parametry ekspozycji, ustawiaj? ostro?? i jasno?? b?ysku lampy, coraz cz??ciej poddawane jest w w?tpliwo?? twierdzenie, ?e zdj?cia wykonuje nie aparat, ale osoba, ktra z niego korzysta. Czy nadal tak jest? Czy ogromne mo?liwo?ci fotografii cyfrowej nie zabi?y ducha fotografii klasycznej? Czy nie odebra?y fotografom pe?nych napi?cia chwil oczekiwania na pojawienie si? obrazu na arkuszu papieru w?o?onym do kuwety z wywo?ywaczem? Przecie? aplikacje takie, jak Photoshop czy Paint Shop Pro pozwoli?y twrcom na niemal dowolne kszta?towanie klimatu zdj?cia, a tym samym na manipulowanie uczuciami odbiorcw.

Pedro Meyer jest ?wiatowej rangi fotografem-dokumentalist?, powszechnie cenionym za osi?gni?cia na polu fotografii klasycznej. Od wielu lat u?ywa komputera jako narz?dzia obrbki zdj??. Broni swoich metod pracy i utrzymuje, ?e jego zdj?cia pomimo cyfrowej obrbki pozostaj? dokumentami. W ksi??ce "Prawda i rzeczywisto?? w fotografii" przedstawia swoje idee i dokonania. Znajdziesz tu jego najlepsze fotografie i eseje, ktre publikuje w prowadzonym przez siebie portalu ZoneZero, po?wi?conym fotografii.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy