Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeReal World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska

Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska

Cena: 149.00 z?Photoshop CS2 jest najcz??ciej przedstawiany jako narz?dzie, ktre pomaga tworzy? zapieraj?ce dech w piersiach efekty specjalne, wmontowa? swoj? sylwetk? w alpejski pejza? lub umie?ci? na stronie WWW animowany obraz GIF. Jednak zdecydowanie cz??ciej aplikacja ta wykorzystywana jest do zada? o wiele bardziej "przyziemnych", takich jak korekcja cyfrowych fotografii, retusz obrazw i przygotowywanie ich do druku w r?nych rodzajach publikacji. Do tych celw Photoshop jest narz?dziem wprost idealnym. Jednak do ich realizacji wymagana jest gruntowna znajomo?? jego mo?liwo?ci. Wi?kszo?? u?ytkownikw dochodzi do optymalnych rozwi?za? drog? wielokrotnych prb i b??dw, co cz?sto wymaga po?wi?cenia bardzo cennego czasu.

"Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska" szczeg?owo opisuje profesjonalne techniki stosowane przez cyfrowych artystw i projektantw. Je?li wi?c szukasz podr?cznika, dzi?ki ktremu poznasz wszystkie zagadnienia zwi?zane z uzyskiwaniem obrazw najwy?szej jako?ci, to w?a?nie jest ksi??ka dla Ciebie.

Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak skalibrowa? monitor i skaner, jaki model barw wykorzysta? w pracach przeznaczonych do druku oraz jak prawid?owo przeprowadzi? korekcj? tonaln? i retusz obrazka. Nauczysz si? obrabia? zdj?cia zapisane w formacie RAW, korzysta? z kana?w i ?cie?ek, przygotowywa? obrazy w trybie bichromii oraz dobiera? format zapisu obrazka odpowiedni do formy jego prezentacji.

W ksi??ce poruszono mi?dzy innymi:

- Dobr w?a?ciwego sprz?tu do pracy
- Okna dialogowe, palety i narz?dzia Photoshopa CS2
- Parametry obrazw: rozmiar, rozdzielczo??, g??bia bitowa i tryb barwny
- Zarz?dzanie kolorem i kalibracja sprz?tu
- Korekcja tonalna
- Techniki obrbki zdj?? cyfrowych
- Metody zaznaczania fragmentw obrazu
- Wyostrzanie i usuwanie szumu
- Praca z plikami RAW
- Kolory dodatkowe i bichromia
- Reprodukowanie obrazw
- Skrypty i zadania
- Publikacja obrazw w sieci

Autorzy ksi??ki po raz kolejny postanowili podzieli? si? istotnymi faktami i wskazwkami, ktre pozwol? Czytelnikowi wykona? ka?de zadanie z najwy?sz? mo?liw? jako?ci? i precyzj?.

Odkryj tajniki Photoshopa i wykorzystaj wszystkie, nawet najg??biej ukryte mo?liwo?ci tej aplikacji.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy