Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeAlgorytmy na sukces

Algorytmy na sukces

Cena: 45 z?Pakiet filmw instrukta?owych na 2CD, jak zwykle w pe?nej polskiej wersji j?zykowej.
Gotowe efekty, praktyczne rozwi?zania, pomys?y na cyfrow? obrbk? zdj?? w programie Photoshop.
Do uzyskania identycznych efektw wystarczy na?ladowa? czynno?ci wykonywane i omawiane przez lektora.

Fotomonta? artystyczny
Praca na warstwach, zmiany rozmiaru poszczeglnych elementw, ??cznie warstw, zaznaczanie i wycinanie obiektw, tworzenie cyfrowego t?a, koloryzowanie.

Korekta kolorystyki zdj?cia
Balans kolorw, redukcja przebarwie?.

Obrazy dwutonowe
Obrbka kolorystyki obrazu. Bichromia. Praca z krzyw? bichromii. Tworzenie obrazw dwubarwnych.

Rozja?nianie obrazu przy pomocy Poziomw i Krzywych
Korekta tonalna fotografii - podstawy. Praktyczne wykorzystanie Poziomw i Krzywych. Teoria do filmu: tutaj.

Maski warstw w praktyce
Tworzenie nietuzinkowych ramek i winiet w oparciu o w?a?ciwo?ci masek warstw.

Cyfrowe ramki i efekty na warstwach
Tworzenie wyrafinowanych, nietuzinkowych ramek cyfrowych z wykorzystaniem tekstur i efektw na warstwach.

Korekta skanu
Cz?sto skuteczna metoda korekty zeskanowanych fotografii.

Cyfrowa g??bia ostro?ci i operowanie nasyceniem
Tworzenie nieregularnych zaznacze?, zmi?kczanie kraw?dzi, zmniejszanie g??bi ostro?ci zdj?cia; miejscowa zmiana nasycenia.

Ramka z bia?ego szk?a
Estetyczny efekt graficzny na?laduj?cy bia?e szk?o. Szczeglnie dobrze sprawdza si? w przypadku fotografii krajobrazowej.

Winieta i ramka
Mi?kkie kraw?dzie kadru i ramka z drobnych kamyczkw. Osobno lub razem.

Balans kolorw i stylizacja ludzkiego cia?a na pos?g
Wyrafinowane techniki zmiany ludzkiego cia?a w metalow? rze??b?.

Barwna winieta z ob?okw
Tworzenie nietuzinkowych winiet o dowolnej barwie i teksturze.

Obraz na ?cianie
Tworzenie graficznej ramy o skomplikowanym kszta?cie, grafika na?laduj?ca ?cian?; zaawansowane mo?liwo?ci pracy z warstwami, efektami. Efekty Cienia, Fazy i p?askorze??by, Wype?nienia tekstur?... Specyfika pracy z dwoma plikami jednocze?nie.

Obraz na p?tnie i automatyzacja pracy
Praktyczne wykorzystanie filtrw oraz podstaw wykorzystania Zada?, dzi?ki ktrym program automatycznie wykonuje wcze?niej ustalone czynno?ci.

Pakiet obrazw
Przygotowywanie pakietu obrazw na kartce wirtualnego papieru przy pomocy specjalnych funkcji Photoshopa.

P?dzel historii
Praktyczne wykorzystanie p?dzla historii. Kolorowanie czarno bia?ej fotografii.

Korekta fotografii i zdj?cia czarno bia?e
Ratowanie nieudanej fotografii.

Inny focus
Stosownie zmodyfikowana kolorystyka na zasadzie g??bi ostro?ci.

Informacje o pliku, metadane
Dodawanie informacji do pliku.

Potencja? przegl?darki plikw Adobe Photoshop 7
Masowe i indywidualne obracanie zdj??, zmiana nazwy plikw i inne po?yteczne funkcje.

Retusz starych fotografii
Poprawa jako?ci starego zdj?cia. Usuwanie rys, zgi??, korekta kontrastu, retuszowanie obszarw o z?o?onej teksturze...

Tworzenie cyfrowego t?a i efekty ?wietlne
Dodanie graficznego t?a do zdj?cia modelki.

R?ne typy zaznaczenia
Prezentacja potencja?u narz?dzi do zaznaczania. Dodawania i odejmowanie zaznacze?. Tworzenie zaznacze? o ?ci?le okre?lonym rozmiarze. Modyfikowania zaznacze?...
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23167
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 20874
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19807
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14596
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14553

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy