Publikacje   Najpopularniejsze publikacjePhotoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III

Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III

Cena: 89.00 z?Przywr? blask starym fotografiom i popraw nieudane zdj?cia

* Odtwrz uszkodzone fragmenty zdj??
* Usu? efekty nieprawid?owej ekspozycji
* Nadaj nowy wygl?d portretom i krajobrazom

Jak cz?sto, przegl?daj?c stare, rodzinne zdj?cia, zastanawiamy si? nad tym, jak pi?kne musia?y by?, zanim wyblak?y i zakurzy?y si?? Ile razy odk?adamy na bok wakacyjne fotografie z powodu b??dw, jakie pope?nili?my podczas ich robienia? Czy naprawd? nie ma narz?dzia, ktre pozwoli?oby uratowa? zniszczone zdj?cia i tym samym przywo?a? ulotne wspomnienia? Na szcz??cie jest i nosi nazw? Photoshop. Ten rewelacyjny program graficzny oferuje u?ytkownikom mo?liwo?ci, o jakich tradycyjnym retuszerom fotograficznym nawet si? nie ?ni?o. Dzi?ki niemu mo?na odtworzy? stare i uszkodzone zdj?cia, skorygowa? nieudane fotografie i usun?? rysy oraz skazy ze zdj??, ktre zeskanowali?my.

Ksi??ka "Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III" przedstawia techniki retuszerskie, ktre pomog? Ci uratowa? nawet najbardziej zniszczone fotografie. Wykonuj?c kolejne przyk?ady, poznasz narz?dzia i metody wykorzystywane przez fotografw, projektantw, pracownie retuszerskie i artystw-retuszerw do odnawiania cennych, zabytkowych zdj??, retuszowania portretw i wzbogacania fotografii artystycznych. Nauczysz si? poprawia? kolorystyk?, ostro?? i ekspozycj? zdj??, usuwa? p?kni?cia, rysy i rozdarcia oraz wykorzystywa? filtry i efekty do nadawania nowego wygl?du fotografiom.

* Interfejs u?ytkownika Photoshopa
* Korekcja tonalna i barwna
* Poprawianie b??dnej ekspozycji
* Usuwanie plam z fotografii
* Odtwarzanie uszkodzonych fragmentw
* Konwersja zdj?? kolorowych na czarno-bia?e i w sepii
* Retusz portretw
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy