Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeABC grafiki komputerowej i obrbki zdj??

ABC grafiki komputerowej i obrbki zdj??

Cena: 29.00 z?Czasy, w ktrych poj?cie "grafika komputerowa" kojarzy?o si? ze wzorkami kre?lonymi na monitorach komputerw za pomoc? my?lnikw i kropek, wydaj? si? dzi? niemal prehistori?. Wsp?czesna grafika komputerowa to odr?bna dziedzina informatyki, a mo?liwo?ci aplikacji graficznych pozwalaj? nie tylko na tworzenie publikacji drukowanych i animacji komputerowych, ale rwnie? na poprawianie nieudanych fotografii. Na rynku dost?pna jest ogromna ilo?? programw graficznych umo?liwiaj?cych zarwno profesjonalistom, jak i amatorom rozwijanie talentu i realizowanie nawet najbardziej niezwyk?ych pomys?w.

"ABC grafiki komputerowej i obrbki zdj??" to wprowadzenie do grafiki komputerowej przeznaczone dla tych, ktrzy chc? pozna? jej mo?liwo?ci i znale??? aplikacj? odpowiedni? do swoich potrzeb. Przedstawiono tu dwa najpopularniejsze programy -- CorelDRAW X3 do grafiki wektorowej oraz Photoshop CS2 do grafiki bitmapowej. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz r?nice pomi?dzy tymi aplikacjami i dowiesz si?, do czego mo?na je stosowa?. Nauczysz si? korzysta? z narz?dzi rysunkowych, filtrw i efektw, a tak?e przygotujesz elementy publikacji drukowanych i przeprowadzisz korekty cyfrowych fotografii.

* Instalacja programu CorelDRAW X3
* Podstawowe narz?dzia rysunkowe
* Transformowanie obiektw
* Praca z tekstem
* Kontury i wype?nienia
* Modyfikowanie obiektw
* Instalacja programu Photoshop
* Zarz?dzanie plikami graficznymi za pomoc? przegl?darki Bridge
* Interfejs u?ytkownika Photoshopa
* Korzystanie z warstw
* Narz?dzia malarskie
* Korekcja barwna i tonalna obrazw

Nawet je?li nie planujesz kariery grafika komputerowego, podstawowa wiedza na temat grafiki pozwoli Ci zrealizowa? artystyczne marzenia.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21522
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 3
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy