Publikacje   Najpopularniejsze publikacjeFotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II

Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II

Cena: 44.90 z?Z mo?liwo?ci cyfrowych aparatw fotograficznych korzysta coraz wi?cej u?ytkownikw. Sprz?t tanieje, a jako?? uzyskiwanych z niego zdj?? ro?nie. Fotografia cyfrowa wkracza ju? nawet tam, gdzie do niedawna niepodzielnie krlowa?a tradycyjna celuloidowa klisza. Dost?pne na rynku aparaty z pe?n? automatyk? umo?liwiaj? robienie zdj?? bez jakiejkolwiek znajomo?ci zasad fotografii. Jednak je?li chcemy, aby nasze zdj?cia by?y czym? wi?cej ni? tylko efektem "niedzielnego pstrykania", nale?y pozna? mo?liwo?ci aparatu, regu?y kompozycji i doboru parametrw ekspozycji oraz sposoby poprawiania nieudanych fotografii w cyfrowej ciemni.

"Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II" to kolejna edycja ksi??ki, dzi?ki ktrej poznasz wszystkie zagadnienia niezb?dne do tego, aby Twoje zdj?cia wyr?nia?y si? na tle innych. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak zbudowany jest aparat cyfrowy i jakie mo?liwo?ci oferuje. Nauczysz si? korzysta? z programw tematycznych, dobiera? r?cznie szybko?? migawki i rozmiar przys?ony, zmienia? czu?o?? matrycy i stosowa? lamp? b?yskow?. Poznasz zasady kompozycji uj??, fotografowania w r?nych warunkach i wykonywania zdj?? rozmaitych obiektw i tematw. Przeczytasz tak?e o przenoszeniu zdj?? do komputera, katalogowaniu ich i dokonywaniu korekcji za pomoc? programu Photoshop CS2.

* Budowa aparatu cyfrowego
* Kompresja plikw w aparacie
* Kontrola parametrw ekspozycji
* Korzystanie z lampy b?yskowej
* Programy tematyczne
* Kompozycja uj??
* Wykorzystywanie ?wiat?a zastanego
* Fotografowanie r?nych tematw
* Przenoszenie fotografii do komputera
* Podstawowe poprawki w Photoshopie CS2
* Korekcja tonalna i barwna
* Usuwanie efektu czerwonych oczu
* Drukowanie fotografii

Wykorzystaj w pe?ni mo?liwo?ci swojego aparatu i komputera, tworz?c z nich prywatne studio i laboratorium fotograficzne.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23318
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21521
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 19952
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14758
CYBERFOTOGRAFIA - Dog??bnie (Wydanie II)
Dodano: [11|10|2006]
Odwiedzin: 14700

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy