Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
Wykonuj?c zdj?cia aparatem cyfrowym ka?dorazowo zapisujemy je w pliku o okre?lonym formacie. Najpopularniejsze formaty stosowane w fotografii cyfrowej to JPEG oraz TIFF. Popularno?? to jedna z niewielu wsplnych cech, jako ?e w przewa?aj?cej wi?kszo?ci powa?nie si? od siebie r?ni?. Ka?dy ma swoje zalety i wady, wi?c nie obejdzie si? bez kompromisw.
19|10|2006Odsłon: 28036Średnia ocena: 3.1
Po ludzku o JPEG
Nazwa formatu pochodzi od techniki kompresji danych, ktra pozwala na zmniejszenie pliku zawieraj?cego zdj?cie nawet o 90%.
16|10|2006Odsłon: 23366Średnia ocena: 3.2
Rozdzielczo??
Pocz?tkuj?cy fotografowie cyfrowi miewaj? problemy ze zrozumieniem poj?cia rozdzielczo?ci. Cz?stokro? mylone s? terminy rozdzielczo?ci i rozmiaru zdj?cia, a tak?e jednostki, ktrymi opisywane s? rozdzielczo?? obrazu cyfrowego oraz monitorw i drukarek.
14|10|2006Odsłon: 12707Średnia ocena: 2.2
Tworzenie wyci?gw barwnych
Jak ustawia? opcje separacji barwnej? Jakie wybra? opcje u?yteczne do pracy nad przygotowywaniem obrazw na potrzeby druku? Jak przygotowa? z pomoc? Photoshopa profil rozbarwie? do wykorzystania w innych programach?
12|05|2006Odsłon: 13272Średnia ocena: 3.6
Formaty plikw graficznych
Mo?na je podzieli? na formaty przechowuj?ce grafik? rastrow? oraz grafik? wektorow?. Z kolei formaty przechowuj?ce grafik? rastrow? mo?na podzieli? na stosuj?ce kompresj? stratn?, kompresj? bezstratn? oraz nie stosuj?ce kompresji.
4|02|2006Odsłon: 7419Średnia ocena: 3.8
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93537
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62550
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 4
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy